top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 259. diena

GATAVOŠANĀS NĀVEI


Daži cilvēki saka, ka baidās no nāves. Citi saka, ka nē. Bet lielākā daļa cilvēku baidās nomirt. Lēna prāta un ķermeņa stāvokļa pasliktināšanās, augoša audzēja radītas sāpes, AIDS postošās sekas, kļūšana par nastu draugiem, nespēja kontrolēt kustības… kad tev nepasaka visu patiesību par tavu veselības stāvokli, kad tu aizmirsti nesenus notikumus un savu apmeklētāju vārdus - no tā visa un daudz kā cita mēs patiešām baidāmies. Nav brīnums, ka dažkārt sakām: “Es ceru, ka tas neturpināsies ilgi. Ceru, ka nomiršu no pēkšņas sirdslēkmes, nevis pēc ilgstošas, sāpīgas slimības.” Bet, lai ko mēs domātu vai cerētu, veids, kā mēs mirsim, nav paredzams, un mūsu bažas par to ir diezgan bezjēdzīgas. Tomēr mums jābūt gataviem. Sagatavošanās savai nāvei ir vissvarīgākais dzīves uzdevums, vismaz tad, ja mēs uzskatām, ka nāve nav pilnīga mūsu identitātes izzušana, bet gan ceļš uz tās pilnīgāko atklāsmi. Nāve, kā Jēzus par to runā, ir brīdis, kad pilnīga sakāve un pilnīga uzvara savienojas vienā. Krusts, pie kura nomira Jēzus, ir šīs sakāves un uzvaras vienotības zīme. Jēzus runā par Savu nāvi kā par “pacelšanu augšā”.


SVĒTIE RAKSTI

Ar to Dieva mīlestība kļuvusi pie mums pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā Viņš ir, arī mēs esam šinī pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, bet pilnīga mīlestība aizdzen bailes, jo bailes rada mokas; kas bīstas, tas nav pilnīgs mīlestībā. Tātad mīlēsim Dievu, jo Dievs pirmāk mūs mīlējis.

Jāņa 1. vēstule 4:17-19


LŪGŠANA

Šodien ir mana atbrīvošanas diena. Mani vairs neuzvarēs bailes, mazdūšība, slimības vai trūkums. Es redzēšu Tavu solījumu piepildījumu manā dzīvē. Ir pienācis laiks atjaunoties!

Dievs, Tu teici, ja es pasludināšu Tavu patiesību un tai noticēšu savā sirdī, tā tiks nostiprināta uz zemes. Tāpēc šodien es paziņoju, ka tas pats Gars, kas uzcēla Jēzu no mirušajiem, mājo manī. Visu, ko es ticībā lūdzu un kas saistīts ar Taviem solījumiem, to Tu piepildi. Visas važas, kas mani turējušas, ir salauztas. Ejot kopā ar Tevi, man ir miers, prieks, gudrība, veselība un labvēlība. Katru reizi, kad es Tevi saucu, Tu manā dzīvē parādi Savas klātbūtnes spēku.

Tu man esi devis varu pār visiem tumsas spēkiem. Viss, ko ienaidnieks ir nozadzis, man tiek atdots septiņkārtīgi. No šī brīža es paziņoju, ka mana dzīve saskaņojas ar debesīm. Es neesmu upuris. Es uzvaru visās savas dzīves jomās, jo Tu mani mīli!


UZDEVUMS

Šodien vai šajās brīvdienās noskaties filmu “I Still Believe” (“Es joprojām ticu”), ko vari atrast YouTube tīmekļa vietnē. Filmas scenārijs balstīts patiesā stāstā, un tajā atradīsi daudz vielas pārdomām par bailēm, dzīvību un nāvi, šodienu un rītdienu, bet visam pāri – pilnīgu mīlestību.

bottom of page