top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 261. diena

ATZĪT MŪSU MIRSTĪGUMU


Lai sadraudzētos ar nāvi, mums jāapstiprina, ka esam Dieva bērni, visu cilvēku māsas un brāļi un vēl nākamo paaudžu vecāki. To darot, mēs atbrīvojam savu nāvi no tās absurduma un padarām to par vārtiem uz jaunu dzīvi. Mūsu sabiedrībā, kurā bērnība ir kaut kas, no kā ātrāk jāizaug, kurā karos un etniskajos konfliktos brāļi un māsas nemitīgi izsmej viens otru un kurā lielākais uzsvars tiek likts uz panākumu sasniegšanu mums doto dažu gadu laikā, tas šķiet gandrīz neiespējami, ka nāve varētu būt vārti uz jebko. Tomēr Jēzus mums šo ceļu ir pavēris. Kad mēs izvēlamies viņa veidu, kā dzīvot un mirt, mēs varam stāties pretī savai nāvei ar apustuļa Pāvila izsmejošu jautājumu: “Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” (Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:55) Tā ir izvēle, bet smaga izvēle. Tumsas spēki, kas mums ir visapkārt, ir spēcīgi un viegli kārdina mūs, lai ļaujam vaļu nāves bailēm valdīt pār mūsu domām, vārdiem un darbiem. Bet vai mēs varam izvēlēties sadraudzēties ar savu nāvi, kā to izdarīja Jēzus? Mēs varam izvēlēties dzīvot kā Dieva mīļotie bērni, vienoti ar visiem cilvēkiem un paļaujoties uz mūsu augstāko devīgumu. Un, tā darot, mēs varam arī kļūt par cilvēkiem, kuri rūpējas par citiem. Kā vīrieši un sievietes, kuri atzinuši savu mirstīgumu, mēs varam palīdzēt saviem brāļiem un māsām kliedēt nāves tumsu un virzīt viņus uz Dieva žēlastības gaismu.


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties?

Psalms 27:1


LŪGŠANA

Es esmu Tavs draugs un vienmēr esmu Tavās domās. Tu apsēdini mani Sev blakus - vietā, kas paredzēta tiem, kurus mīli. Tu čuksti noslēpumus, kurus varu dzirdēt tikai es. Tu priecājies par mani pat tad, kad es pats esmu sevī vīlies. Tava mīlestība ir neizsīkstoša. Tu nekad neprasi man to, ko es labprātīgi nedotu. Tu nekad nespied mani darīt to, ko es nevēlos darīt. Tu man nekad neliec teikt vārdus, ar kuriem Tu ilgojies dalīties. Tu vienmēr esi pieticīgs Savā mīlestībā, neko no manis nesagaidot. Cik lielisks Draugs Tu esi. Tu esi Visuma Radītājs, tomēr Tu ej kopā ar mani pa dzīves ceļu un atklāj patiesības, kuras zini tikai Tu. Tu esi varens un lielisks. Tavus apsolījumus nevar atsaukt. Cik pagodināts es esmu, ka varu izbaudīt Tavas sadraudzības skaistumu — draudzības visslēptāko būtību.


UZDEVUMS

Šodien aizej kopā ar savu draugu uz dievkalpojumu, pateicies Dievam par jūsu draudzību un kopā izbaudi draudzības visslēptāko būtību – sadraudzības skaistumu!


bottom of page