top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 263. diena

JAUNS SKATĪJUMS UZ BRIEDUMU


Ikreiz, kad esmu jaunā un nepazīstamā vidē, attopos vienās un tajās pašās vecajās cīņās. Īpaši vientulības pieredze turpina atgriezties arvien spēcīgāk. Novecošana vientulības pieredzi padara daudz atpazīstamāku, tomēr ne mazāk sāpīgāku.

Tāpēc jautājums, kas mums jāuzdod sev, ir nevis kā labāk tikt galā, bet kā lēnām ļaut manam iesīkstējušajam raksturam kļūt par ceļu uz pazemību un padošanos Dievam. Atpazīstot savas bailes palikt vienam un vēlmi piederēt, es varu pakāpeniski atdot savus centienus aizpildīt savu vientulību un būt gatavam ar savu sirdi atzīt, ka Dievs ir Emanuēls (Dievs ar mums) un ka es piederu Viņam pirms visa vai kāda cita.

Un tādā veidā var rasties jauns skatījums uz briedumu; nevis tāds, kurā spēju aizvien labāk tikt galā ar savām sāpēm, bet tāds, kurā aizvien vairāk vēlos ļaut Dievam tās risināt. Galu galā, briedums garīgā izpratnē ir augoša gatavība izstiept savas rokas, būt apjoztam ar jostu un tikt vestam, kurp es negribētu iet (Jāņa evaņģēlijs 21:18).

SVĒTIE RAKSTI

Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm; jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla.

Mateja evaņģēlijs 11:28-30

LŪGŠANA

Es vēlos dzīvot man dāvāto dzīvi atkārtošanas vērtu. Dzīvi, ko raksturo nerimstoša nodošanās un paklausība katram Tavam vārdam. Es vēlos, lai mīlestība ir vadošais spēks katrā manā rīcībā un vārdā. Lai tie, kuri mani pazīst, kļūst par lieciniekiem manai izvēlei nodoties Tev, sevišķi dzīves izaicinājumos. Palīdzi, ka es nedzīvoju vairs sev, bet gan, Tavas mīlestības liesmas iekvēlināts, dedzīgi steigtos Tev pretim. Es ilgojos ik dienas izdzīvot Tavas augšāmcelšanās pilnību, nomirstot sev un piedzimstot Tevī no jauna.

UZDEVUMS

Pamēģini ikreiz, kad atpazīsti sevi padodamies ikdienas raizēm, bailēm palikt vienam, vēlmei izpatikt vai ierauties dziļāk savā čaulā, atkārtot pie sevis šos vārdus: “Dievs ir Emanuēls” (Dievs ar mums (mani)).bottom of page