top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 265. diena

ATMIŅAS PAR PARADĪZI


Es zinu, ka fakts, ka es vienmēr meklēju Dievu, vienmēr cīnos atklāt Mīlestības pilnību, vienmēr tiecos pēc pilnīgas patiesības, norāda, ka man jau reiz ir dots piedzīvot Dievu, Mīlestību un Patiesību. Es varu meklēt vien to, kas reiz jau bijis kaut daļēji atrasts. Kā es varu meklēt skaistumu un patiesību, ja es jau iepriekš esmu savas sirds dziļumos reiz pazinis šo skaistumu un patiesību? Šķiet, ka visos cilvēkos glabājas dziļākas iekšējās atmiņas par pazaudēto Paradīzi. Iespējams, vārds nevainība ir piemērotāks nekā paradīze. Mēs bijām nevainīgi, pirms sākām justies vainīgi; mēs atradāmies gaismā, pirms iesoļojām tumsā; mēs jau bijām mājās, pirms sākām tās meklēt. Dziļi mūsu prātā un sirdīs slēpjas dārgums, ko meklējam. Mēs zinām tā vērtību un zinām, ka tas glabā dāvanu, pēc kā visvairāk ilgojamies: dzīvi stiprāku par nāvi.

SVĒTIE RAKSTI

Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl Debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to.

Mateja evaņģēlijs 13:44-46

LŪGŠANA

Tu mani mīlēji, pirms es Tevi vēl pazinu. Tu upurējies manis dēļ, atklāji Savu mīlestību, priecājies par mani, un viss tikai tāpēc, ka nevēlējies dzīvot bez manis. Kad Tu atvēri manas acis, Tu kļuvi par manu pirmo mīlestību. Neviens nevar Tevi pārspēt. Tagad ar visu savu sirdi es nododu sevi Tavās rokās.

Mana sirds līksmo par Tavas mīlestības brīnumu. Tevi meklējot, es atdzīvojos. Mana dzīve ir gaišāka un priecīgāka, jo es staigāju kopā ar Tevi. Kad sakārtoju prioritātes pareizā secībā, katra diena ir piepildīta ar nebeidzamām iespējām. Gars, dvēsele un miesa - es esmu svētīts visos veidos.

Ar tik daudzām lietām, kas cenšas iekarot manu uzmanību, dāvā man žēlastību vienmēr turēt Tevi kā pirmo. Pat sezonās, kad esmu pārmērīgi aizņemts, lai vienmēr esi manas dvēseles prieks un karstākās ilgas. Saskaņo manas domas ar savējām. Palīdzi man vienmēr atbildēt mīlestībai, kas maigi pavelk, un sargi manu sirdi no atdzišanas.

UZDEVUMS

Velti laiku šodien, lai apdomātu, ko tu šobrīd savā dzīvē meklē. Uztici to lūgšanā Dievam un lūdz, lai Viņš vada tavus meklējumus un aizved atpakaļ pie pazaudētās pērles, ja apjaut, ka esi to nozaudējis.bottom of page