top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 266. diena

KLĀTBŪTNE UN PROMBŪTNE


Viens no dzīves noslēpumiem ir tas, ka atmiņa bieži vien spēj mūs vienu ar otru saistīt daudz ciešāk nekā fiziska klātbūtne. Fiziska klātbūtne ne tikai ieaicina, bet arī ierobežo saziņu. Mūsu ķermeņi, kamēr vēl neesam augšāmcelti, vienlīdz daudz var apslēpt un atklāt. Patiesi, bieži mūsu vilšanās un aizkaitinājums dzīvē ir saistīts ar to, ka satikšanās un pieskārieni ne vienmēr rada to tuvību, ko meklējam. Jo vairāk dzīves pieredzes iegūstam, jo vairāk mēs sajūtam, ka tuvība aug nepārtrauktā mijiedarbībā starp klātbūtni un prombūtni.

SVĒTIE RAKSTI

Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un tiem sacīja: “Vai jūs izjautājat cits citu, tādēļ ka es jums sacīju: vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet? Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt, bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku.

Jāņa evaņģēlijs 16:19-22


LŪGŠANA

Kungs, Tu mani turpini pārsteigt. Tava mīlestība ir pieejama un klātesoša katrā situācijā, kurā sevi atrodu. No pielūgsmes pilniem brīžiem līdz tumšāko baiļu alām Tu esi ar mani.

Esmu pazinis Tevi priecīgos laikos un sajutis Tavu klātbūtni, kad aiz sāpēm esmu dziļi noliecies. Vētrās Tu man esi mācījis lietas, ko es nebūtu apguvis citādi. Pārbaudījumos, kuriem esi vedis mani cauri, esmu iepazinis Tavas mīlestības dziļumus. Tavas uzticamības klātbūtne visgaišāk spīd vistumšākajās ielejās. Tu vienmēr esi bijis man līdzās, pat ja neesi teicis ne vārdu.

Es izvēlos dzīvot katru dienu Tavas godības patvērumā, kas vienmēr ir pieejams. Tava mīlestība dod spēku dzīvot uzvarā. Neatkarīgi, ar ko sastopos, apziņa, cik ļoti Tu rūpējies par mani, dāvā drosmi stāties pretim jaunai dienai.


UZDEVUMS

Sazinies ar kādu, ar kuru sen neesi ticies vai runājis.

bottom of page