top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 268. diena

MŪSU NESPĒKS SVĒTĪ CITUS


Mūsu nespēks un vecums aicina cilvēkus nostāties mums līdzās un sniegt atbalstu. Nepretojoties nespēkam un ar pateicību pieņemot citu rūpes, mēs veicinām kopības rašanos un dāvājam mūsu aprūpētājiem iespēju dalīties viņu pašu garīgajās dāvanās - līdzjūtībā, rūpēs, mīlestībā un kalpošanā. Uzticot sevi citu cilvēku rokām, viņi top svētīti un bagātināti caur rūpēšanos par mums. Mūsu nespēks nes augļus viņu dzīvēs.

Un nomiršana ir mūsu augstākā ievainojamība. Tā vietā, lai uztvertu vecuma nespēku kā vienkāršu zaudējumu sēriju, mēs varam izvēlēties pieņemt to kā pāreju uz sevis iztukšošanu, kur mūsu sirdīs atbrīvojas vieta pāri plūstošajam Mīlestības Garam. Tas ir vislielākais nespēks, bet arī labākais brīdis mūsu auglīgumam.

SVĒTIE RAKSTI

Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību!

Galatiešiem 6:2


LŪGŠANA

Es slavēju Tevi, Dievs, par Tavu dievišķo gudrību, kā visu esi iekārtojis. Kas es būtu, ja dzīvotu vienīgi sev, savā spēkā un savam labumam? Vai tur būtu vieta Tev un citiem? Mans nespēks ir kā tukša, brīva augsne dārzā, kurā Tava dārzkopja roka var iesēt jaunas sēklas, kas nes vairākkārtīgus Tev tīkamus augļus, pagodina Tevi un svētī citus.

Ikvienu Tu esi apveltījis ar garīgajām dāvanām. Ne tikai citiem, bet arī man Tu esi dāvājis ko dārgu. Tu aicini mūs dzīvot ne savam labumam, bet kalpot cits citam ar to dāvanu, ko esam saņēmuši no Tevis kā daudzveidīgās Dieva žēlastības pārvaldnieki.

Lai Tavs Mīlestības Gars manī rada labvēlīgu augsni Tavām žēlastības dāvanām, un dari mani par gudru pārvaldnieku, lai citi top svētīti un celti ticībā caur manu kalpošanu mīlestībā. Palīdzi būt uzticamam līdz galam, lai varu dzirdēt Tevi sakām: “..labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā!” (Mateja evaņģēlijs 25:11)


UZDEVUMS

Apdomā, kad tu pēdējo reizi ļāvi kādam izrādīt rūpes par tevi grūtos dzīves brīžos, fiziskā nespēkā vai praktiskā jautājumā. Piezvani vai uzraksti trim cilvēkiem un paud pateicību par uzmanību un rūpēm, ko viņi tev nesavtīgi veltījuši. Lūdz Dievam palīdzēt pieņemt šos nespēka brīžus, izjust pateicību un turpināt atbrīvot vietu tavā sirdī Dieva mīlestībai un tās augļiem.


bottom of page