top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 270. diena

PRIECĪGS DZĪVES UN NĀVES REDZĒJUMS


Mūsu dzīve ir īsa iespēja pateikt “jā” Dieva mīlestībai. Mūsu nāve ir kā pilnīga atgriešanās mājās, pie šīs mīlestības. Vai mēs vēlamies atgriezties mājās? Šķiet, ka lielākā daļa mūsu pūļu vērsti uz to, lai pēc iespējas ilgāk aizkavētu šo atgriešanos mājās. Savā vēstulē filipiešiem apustulis Pāvils parāda radikāli atšķirīgu attieksmi. Viņš saka: “Es gribu būt prom un būt kopā ar Kristu, un tā ir vislielākā vēlme - un tomēr jūsu dēļ palikt dzīvam šajā ķermenī ir steidzamāka nepieciešamība.” Pāvila visdziļākā vēlme ir būt pilnīgi vienotam ar Dievu caur Kristu, un šī vēlme liek viņam skatīties uz nāvi kā uz “pozitīvu ieguvumu”. Tomēr otra viņa vēlme ir palikt dzīvam šajā ķermenī un īstenot savu misiju. Tas sniedz viņam iespēju īstenot nozīmīgus darbus. Mēs esam vēlreiz aicināti paskatīties uz savu dzīvi ar skatu no malas. Kad Jēzus patiešām nāca, lai piedāvātu mums pilnīgu kopību ar Dievu un ļautu mums līdzdalīt viņa nāvi un augšāmcelšanu, ko citu mēs varētu vēlēties, ja ne pamest savu mirstīgo ķermeni un tādējādi sasniegt savas eksistences galīgo mērķi? Vienīgais iemesls palikt šajā asaru ielejā var būt Jēzus misijas turpināšana, kurš mūs sūtījis šajā pasaulē, tāpat kā Viņa Tēvs Viņu sūtījis pasaulē. Raugoties no malas, dzīve ir īsa, bieži vien sāpīga misija, pilna ar izdevībām veikt auglīgu darbu Dieva valstības labā, un nāve ir atvērtas durvis, kas ved uz svinību zāli, kur mūs apkalpos pats ķēniņš. Šķiet, ka tas viss ir apgriezts skats uz esību! Bet tas ir Jēzus ceļš un ceļš, kam mums jāseko. Tajā nav nekā neveselīga. Gluži pretēji, tas ir priecīgs skats uz dzīvi un nāvi.


SVĒTIE RAKSTI

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas!

Psalms 37:4


LŪGŠANA

Kungs, Tu manī raisi prieku. Mana dzīve varētu būt kā smaržojošs veltījums. Es esmu šeit – kopā ar Tevi tagad un ik katru mirkli. Es Tevi pielūdzu pie pilnīgas nodošanās altāra. Tas ir patiesi. Viss, ko es vēlos, ir būt Tavā tuvumā un piedzīvot vairāk Tavas klātbūtnes manā dzīvē. Tava elpa piepilda manas plaušas, un es elpoju, paužot mīlestību. Es vēlos, lai Tu dzirdi manas slavēšanas dziesmas – redzot, kā vārdi paceļas no manas sirds un piepilda gaisu ap mani. Es kvēloju ar neremdināmu uguni, vēloties Tev pietuvoties vēl tuvāk. Lai mani piepildītu Tava nevainojamība un skaidrība. Tu esi manī un apkārt man. Un es esmu Tevī. Es paceļu rokas Tavas godības gaisotnē. Nolaidies pār mani visā savā labestībā. Es gribu, lai mani apņem Tava saldenā smarža un, lai kur es ietu, citi spētu to sajust. Es atbrīvojos no visiem traucēkļiem un pilnībā veltu laiku Tevis iepazīšanai.


UZDEVUMS

Šajā rudens sezonā iesaisties kādā kalpošanā draudzē, veicot auglīgu darbu Dieva valstības labā un vienlaikus arī gūstot un dāvājot prieku citiem!


bottom of page