top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 271. diena

NĀVE CITU LABĀ


Lielais noslēpums ir tāds, ka visi cilvēki, kuri ir dzīvojuši ar Dieva Garu un Viņa Garā, caur savu nāvi piedalās Gara sūtīšanā. Dieva mīlestība joprojām tiek mums sūtīta, un Jēzus nāve turpina nest augļus caur visiem, kuru nāve ir līdzīga Viņa nāvei, nāvei citu labā. Tādējādi nomiršana kļūst par ceļu uz mūžīgu auglīgumu. Šeit mēs pieskaramies mūsu nāves viscerīgākajam aspektam. Mūsu nāve var būt beigas mūsu panākumiem, mūsu produktivitātei, mūsu slavai vai mūsu nozīmīgumam starp cilvēkiem, taču tā nav mūsu auglīguma beigas. Patiesībā ir tieši otrādi: mūsu dzīves auglīgums pilnībā izpaužas tikai pēc mūsu nāves. Mēs paši reti redzam vai piedzīvojam savu auglīgumu. Bieži vien mēs esam pārāk aizņemti ar saviem sasniegumiem un nesaskatām auglīgumu, ko patlaban izdzīvojam savās dzīvēs. Bet dzīves skaistums ir tāds, ka tā nes augļus vēl ilgi pēc tam, kad dzīvei ir pienācis gals. Jēzus saka: “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu.” (Jāņa 12:24). Tas ir Jēzus nāves un visu to cilvēku nāves noslēpums, kas dzīvojuši Viņa Garā. Viņu dzīve dod augļus, kas sniedzas daudz tālāk par viņu eksistenci.


SVĒTIE RAKSTI

Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to pausme līdz zemes galiem.

Psalms 19:3-4


LŪGŠANA

Kungs, es dzirdu Tevi pat tad, kad tu nesaki ne vārda. Es Tevi jūtu. Tava klātbūtne ir nepārprotama. Tava godība ir noslēpums, ko es ilgojos atklāt. Tu esi žēlastība un gaisma, spēks un vara. Tu esi pirmais un pēdējais. Tu esi jautājums, ko visi uzdod, un atbilde, ko pārāk daudzi atsakās pieņemt. Man Tu esi Glābējs, Tēvs un Draugs. Tu esi skaistums, kas pastāv manī, un Tas, kurš mani iepriecinājis, izglābjot manu dvēseli. Es nepretošos patiesībai, jo tas ir augstāk par manu sapratni. Tu esi nemirstīgs un mūžīgs – Tu esi vienmēr bijis un vienmēr būsi. Tu esi man tuvu un vienlaikus tālu, jo esi blakus arī citiem. Mans prāts nespēj aptvert tādas lietas, tāpēc es tās cenšos sajust ar sirdi.


UZDEVUMS

Pārdomā, vai esi piedzīvojis savā dzīvē nepārprotamu Dieva klātbūtni, kas ir vienlaikus noslēpumaina, bet arī iedrošinoša. Atsaucies aicinājumam pateikties Dievam par to, ka Viņš vienmēr ir un vienmēr būs tev blakus.bottom of page