top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 272. diena

DIEVA ESĪBA ŠEIT UN TAGAD


Mūžīgā dzīve. Kur tas ir? Kad tas ir? Ilgu laiku esmu domājis par mūžīgo dzīvi kā par dzīvi pēc tam, kad visas manas dzimšanas dienas būs beigušās. Lielāko daļu savas dzīves gadu esmu runājis par mūžīgo dzīvi kā par “pēcnāves dzīvi”, “dzīvi pēc nāves”. Bet, jo vecāks es kļūstu, jo mazāk mani interesē mana “pēcnāves dzīve”. Uztraukumi ne tikai par rītdienu, nākamo gadu un nākamo desmitgadi, bet pat par nākamo dzīvi šķiet nepareizi. Lielākajai daļai pārdomas par to, kā tad īsti būs pēc nāves, šķiet kā izklaide. Taču tad, kad mērķis ir mūžīgā dzīve, tad šai dzīvei ir jābūt sasniedzamai tieši tagad - tur, kur es esmu, - jo mūžīgā dzīve ir dzīve Dievā un ar Dievu, un Dievs ir tur, kur es esmu šeit un tagad. Garīgās dzīves – dzīves Dievā – lielais noslēpums ir tas, ka mums nav jāgaida, ka dzīve būs kaut kas, kas notiks vēlāk. Jēzus saka: “Palieciet Manī un Es - jūsos.” Mūžīgā dzīve ir šī dievišķā palikšana. Tā ir Dieva aktīvā klātbūtne dzīves centrā – Dieva Gara kustība mūsos – tas, kas dod mums mūžīgo dzīvību.


SVĒTIE RAKSTI

Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.

Jāņa evaņģēlijs 15:4


LŪGŠANA

Dievs, izlej pār mani savu žēlastību. Es vēlos, lai mana dzīve būtu kā smaržīgs vīraks, kas virmo Tavā priekšā. Vadi mani prom no kārdinājuma un atklāj apslēpto grēku, kas mani novērstu no Taviem ceļiem. Piepildi mani ar Savu labestību, lai grēka aicinājums mani nespētu pievilināt. Kad citi mani pamācīs, es to uztveršu kā dziedinošas zāles un izvēlēšos pazemības ceļu. Es neapvainošos, pat ja viņi būs kļūdījušies. Šajā neaizsargātībā es vēlētos, lai Tu atklātu patiesību, kas darītu mani brīvu.

Tu esi nosaucis par mani savu. Palīdzi man uzturēt manu sirdi, prātu un dvēseli pilnīgā harmonijā ar Tavu Garu. Vadi mani pa goda un taisnīguma ceļiem. Veido manu dzīvi kā auglīgu dārzu, kas pabaro izsalkušu dvēseli. Dari manu rīcību patiesu. Attīri mani savā patiesajā mīlestībā.


UZDEVUMS

Noklausies “One Hope Project” izpildīto dziesmu “Kur Kungs mājo” (“Where the Lord Dwells”), ko atradīsi YouTube tīmekļa vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=ZDLn-8Vk0aQ&ab_channel=OneHopeProject

bottom of page