top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 274. diena

DIEVA BĒRNU BURVĪBA


Mēs esam bailīgi cilvēki. Mums ir bail no konfliktiem, kara, neskaidras nākotnes, slimībām un visvairāk - no nāves. Šīs bailes atņem mums brīvību un dod sabiedrībai varu ar draudiem un solījumiem manipulēt ar mums. Kad mēs varam aizsniegties tālāk par savām bailēm pie Tā, kurš mūs mīl ar tādu mīlestību, kas pastāvēja vēl pirms mūsu piedzimšanas un turpinās būt pēc mūsu nāves, tad apspiešana, vajāšanas un pat nāve vairs nevar atņemt mūsu brīvību. Tiklīdz mēs nonākam pie šīs dziļās iekšējās pārliecības - zināšanām, kas nāk vairāk no sirds, nevis prāta, - ka esam dzimuši no mīlestības un mirsim mīlestībā, ka ikviena mūsu būtības daļa dziļi sakņojas mīlestībā un ka šī mīlestība ir mūsu patiesais Tēvs un Māte, tad visu veidu ļaunums, slimības un nāve zaudē savu galīgo spēku pār mums un kļūst par sāpīgiem, bet cerību dodošiem atgādinājumiem par mūsu īsto dievbērnību. Apustulis Pāvils apraksta šo pilnīgo dievbērnības pieredzi: “Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!” (Romiešiem 8:38-39)


SVĒTIE RAKSTI

Bet, kurus Viņš iepriekš nolēmis atpestīt, tos Viņš arī aicinājis; un, kurus Viņš aicinājis, tos Viņš arī taisnojis; bet, kurus Viņš taisnojis, tos Viņš arī pagodinājis.

Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris, vēl vairāk, kas ir augšāmcēlies un ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv?

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bads, plikums, briesmas vai zobens?

Gluži, kā ir rakstīts: Tevis dēļ mēs ciešam nāvi augu dienu, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm.

Nē, visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs mīlējis.

Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Romiešiem 8:30-39


LŪGŠANA

Mīļais Debesu Tēti, Jēzu un Svētais Gars - no mūžības uz mūžību kā viens Dievs trīs personās Tu esi atklājies. Paldies, ka esi nemainīgi mīlošs, taisnīgs un dāsns žēlastībā. Piedod, ka ļaujos raizēm par konfliktiem un neskaidro nākotni, un tad viss notiekošais un prātā izdomātais kļūst par šķietamu sienu. Jo vairāk domāju, jo vairāk jūtos nošķirts no Tevis, trauksmains un vientuļš. Paldies, ka Tu Savā žēlastībā man neļauj palikt viltus mūros, bet atgādini patiesību - es esmu mīlestībā radīts, Dieva izlolots un mīļots bērns, un nekas nespēj mani izraut no Tavām rokām. Es pateicos par ticības dāvanu, ka varu uzticēties Kristum un Viņa mīlestības darbam pie krusta, kas mani atbrīvo un dāvā jaunu dzīvi, ko pavadīt kopā ar Tevi. Palīdzi man iesakņoties Tavā mīlestībā un dzīvot, apzinoties, ka Tu esi ar mani ik mirkli.


UZDEVUMS

Šodien trenējies palikt Dieva klātbūtnē. Kā mazgājot traukus, tā nododot balsi vēlēšanās - gan “mazās”, gan “lielās” lietas darot, apzinies Dieva klātbūtni un dari tās Viņam par godu.


bottom of page