top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 275. diena

MŪSU PATIESĀS MĀJAS


Kā mēs varam dzīvot pasaulē, ko raksturo bailes, naids un vardarbība, un neļaut tai sevi iznīcināt? Kad Jēzus lūdz Savam Tēvam par Saviem mācekļiem, Viņš atbild uz šo jautājumu, sakot: “Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules.” (Jāņa evaņģēlijs 17:15-16)

Dzīvošana pasaulē, tai nepiederot, ir garīgās dzīves pamatā. Garīgā dzīve palīdz apzināties, ka mūsu patiesais mājoklis nav baiļu nams, kurā valda naida un vardarbības spēki, bet mīlestības nams, kurā mājo Dievs.


SVĒTIE RAKSTI

Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime, nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.

Efeziešiem 2:19-22


LŪGŠANA

Paldies Tev, Dievs, ka varam dzīvot Tavā patvērumā un mitināties Tavā ēnā, kur ir droši. Paldies, ka Tu esi mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Paldies, ka Tu mani glāb kā putnu no ķērāja cilpas un pasargā no iznīcinātāja mēra. Tu mani sedz ar Saviem spārniem, zem Taviem spārniem es esmu paglābts; Tava patiesība ir mans vairogs un bruņas. Es nebīstos nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt man blakus un desmit tūkstoši man pa labo roku, taču mani tas neskars. Tiešām, es vēl savām acīm skatīšu un redzēšu, kā bezdievjiem tiek atmaksāts. Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums!


UZDEVUMS

Kam tu šobrīd kalpo - pasaules dieviem vai Tam Kungam? Kur ir tavs patvērums?

Atceries, ka šodien no jauna vari izvēlēties teikt kā Jozua: “.. bet es un mans nams - mēs kalposim Tam Kungam.”


bottom of page