top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 277. diena

PIEŅEM SAVU DIEVA BĒRNA IDENTITĀTI


Tava patiesā identitāte ir - Dieva bērns. Šī ir tā identitāte, kas tev ir jāpieņem. Tiklīdz tu esi to satvēris un tajā iedzīvojies, tu vari dzīvot pasaulē, kas dāvā tev daudz prieka un arī daudz sāpju. Tu vari saņemt gan uzslavas, gan nosodījumu, kas nāk tavā virzienā, kā iespēju nostiprināt savu pamata identitāti, jo identitāte, kas tevi dara brīvu, sakņojas dziļāk par visu cilvēcisko slavu un vainu. Tu piederi Dievam, un tieši kā Dieva bērns tu esi sūtīts pasaulē.


SVĒTIE RAKSTI

Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam. Pasaule mūs tāpēc neatzīst, ka tā Viņu nav atzinusi.

Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, kā Viņš ir šķīsts.Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka Viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav Viņā. Katrs, kas paliek Viņā, negrēko; katrs, kas grēko, nav Viņu redzējis, nedz Viņu atzinis. Bērni, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir taisns. Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus. Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli.

Jāņa 1. vēstule 3:1-10


LŪGŠANA

Es bērns Tavs - palīdzi man satvert un iedzīvoties šajā patiesībā. Palīdzi man iesakņoties un dzīvot drošā paļāvībā, ka Tu esi gādīgs Tētis, kas mani mīl un rūpējas par mani. Es vēlos mācīties uzticēties Tev un steigties Tev atsaukties un paklausīt, kad Tu man ko saki. Uzreiz Tev paklausīt, lai arī nesaprotu, kādēļ Tu aizrādi, apstādini vai pamudini rīkoties. Paldies par reizēm, kad Tu paskaidro, un paldies par reizēm, kad atbildi nākas pagaidīt un ir iespēja augt uzticībā - pats labprātīgi nebūtu izvēlējies pacietības treniņu, bet Tu žēlastībā manī briedini augļus.

Māci mani dzīvot kā Tevis mīlētam - mīlestībā Tev atsaukties un Tavā žēlastībā darīt taisnības darbus. Es ceru uz Tevi un lūdzu, lai Tu šķīsti manu sirdi, manas domas, manus darbus - lai es iemīlu dzīvi gaismā ar Tevi, lai grēkam vairs nav saistoša vara manā dzīvē un manās izvēlēs.


UZDEVUMS

1.Uz papīra lapas uzraksti vismaz 7 teikumus, kas sākas ar “es esmu”. Tikai tad, kad esi uzrakstījis teikumus, lasi uzdevuma otro soli.

2. Pārlasi uzrakstītos apgalvojumus. Vai starp tiem ir “Es esmu Dieva bērns”? Vai tā ir tava pamatidentitāte, kura ietekmē pārējos apgalvojumus un dzīvi ikdienā?


Atrodi Youtube vai Spotify Evijas Čerevko dziesmu “Es bērns Tavs”, kas tapusi projekta “Jauna Slavas dziesma” ietvaros. Pavadi šīs 4 minūtes, slavējot Debesu Tēti. Ja ir iespējams, noklausies atkārtoti.

bottom of page