top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 278. diena

DIEVA PIRMĀ MĪLESTĪBA


Pazīt Dieva sirdi nozīmē pastāvīgi, radikāli un ļoti skaidri pasludināt un atklāt, ka Dievs ir mīlestība un vienīgi mīlestība un ka ikviena situācija, kad bailes, izolētība vai izmisums sāk ielauzties cilvēka dvēselē, nenāk no Dieva. Tas izklausās ļoti vienkārši un varbūt pat banāli, bet pavisam maz cilvēku zina, ka ir mīlēti bez nosacījumiem un limitiem.

Šī beznosacījumu un bezlimita mīlestība ir tā, ko evaņģēlists Jānis sauc par Dieva pirmo mīlestību. "Mīlēsim," viņš saka, "jo Dievs ir pirmais mūs mīlējis" (Jāņa 1. vēstule 4:19). Mīlestība, kas mūs bieži padara šaubu pilnus, aizkaitinātus, dusmīgus un aizvainotus, ir otrā mīlestība, tas ir, pieķeršanās, līdzjūtība, iedrošinājums un atbalsts, ko saņemam no mūsu vecākiem, skolotājiem, laulātajiem un draugiem. Mēs visi zinām, cik ierobežota, salauzta un ļoti trausla ir šī mīlestība. Aiz daudzajiem otrās mīlestības izpausmes veidiem vienmēr slēpjas atraidījuma, aiziešanas, soda, šantāžas, vardarbības un pat naida iespējamība.

Radikālā labā vēsts ir tā, ka otrā mīlestība ir tikai salauzts pirmās mīlestības atspulgs un ka pirmo mīlestību mums piedāvā Dievs, kurā nav nevienas ēnas. Jēzus sirds ir no ēnām brīvās Dieva pirmās mīlestības iemiesojums.


SVĒTIE RAKSTI

Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga.

Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin ļaunu.

Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību.

Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu.

1.Korintiešiem 13:4-7


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi mīlestība, un Tu mani pirmais esi mīlējis. Tava mīlestība ir pilnīga, tā ir lēnprātīga un laipna. Tu pacietīgi gaidi, kamēr es vēl šaubos un pat pretojos saņemt Tavu mīlestību. Tu nepiemini ļaunu un nedusmojies, bet tik ļoti mīli, ka devi pasaulei Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus iemiesoja Tavu mīlestību un darīja to redzamu mums. Viņš nelielījās ar Savu spēku un nemeklēja Savu labumu, bet Ģetzamenes dārzā lūdza, lai Tavs prāts notiek. Paldies, ka Viņa asinīs Tu apklāj manu grēku un dari mani jaunu. Palīdzi man patiesi iesakņoties Tavā mīlestībā un dzīvot kā mīlētam Dieva bērnam. Turpini mani attīrīt un spodrināt, lai Tavas mīlestības atspulgs manā dzīvē ir arvien līdzīgāks tam, kā Tu pirmais mīli mani un ikvienu šai pasaulē.


UZDEVUMS

Pārlasi vēlreiz Rakstu vietu no 1. vēstules korintiešiem 13. nodaļas. Kad lasi otro reizi, tad ieliec savu vārdu “mīlestība” vietā. Cik patiesi tas skan par tevi šobrīd? Neļauj iezagties lepnumam vai kaunam, bet gan lūdz, lai Dievs savā žēlastībā palīdz tev piedzīvot un rādīt pasaulei Viņa mīlestību.bottom of page