top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 279. diena

PRIEKS PIEDERĒT


Mēs esam dzirdējuši stāstu par satikšanos starp Jēzu un Mariju Magdalēnu, diviem cilvēkiem, kuri viens otru mīlēja. “Jēzus saka: "Marija!" Viņa atpazīst Viņu un saka: ""Rabuni!" (tas ir: Skolotāj)” (Jāņa evaņģēlijs 20:16). Šis vienkāršais un dziļi aizkustinošais stāsts liek man sastapties ar savām bailēm un arī ar savu vēlmi būt pazītam. Bieži es jūtu kārdinājumu domāt, ka esmu mīlēts, vien kamēr es palieku daļēji neiepazīts. Es baidos, ka mīlestība, ko saņemu, ir ar nosacījumiem, un tad sev saku: "Ja viņi patiesi mani pazītu, tad mani nemīlētu." Bet, kad Jēzus Mariju sauc vārdā, Viņš runā ar visu viņas būtību. Viņa saprot, ka Tas, kurš pazīst viņu vislabāk, neiet prom no viņas, bet nāk, lai piedāvātu viņai savu beznosacījumu mīlestību. Marija jūtas vienlaikus pilnīgi pazīta un pilnīgi mīlēta. Vairs nepastāv robeža starp to, ko viņa jūtas droša parādīt, un to, ko neuzdrošinās atklāt. Viņa ir pilnīgi pazīta un zina, ka acis, kas uz viņu raugās, ir piedošanas, žēlastības, mīlestības un beznosacījumu pieņemšanas pilnas. Kāds prieks ir būt pilnībā pazītam un pilnībā mīlētam vienlaikus! Tas ir prieks piederēt Dievam caur Jēzu un būt pilnīgā drošībā un pilnīgā brīvībā.


SVĒTIE RAKSTI

Un kāds no rakstu mācītājiem, kas bija noklausījies šai viņu sarunā, ka Viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un Viņam vaicāja: "Kurš ir augstākais bauslis par visiem?"

Jēzus atbildēja: "Augstākais ir: klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens vienīgs Kungs. Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu tuvāku kā sevi pašu; cita lielāka baušļa par šiem nav."

Marka evaņģēlijs 12:28-31


LŪGŠANA

Dievs, Tu mani nopini mātes miesās, un viss manī Tev ir pilnībā zināms. Tu mani esi pirmais mīlējis un Savu mīlestību visiem redzamā veidā pie krusta parādīji. Piedod, ka bieži vien tai nenoticu, bet pieķeros bailēm un pagātnes rētām. Piedod, ka acis un sirdi nenododu Tavās rokās, lai vari tās mīlestībā piepildīt un pārveidot. Māci man uzticēties Tavai beznosacījumu mīlestībai, lai es zinu, ka esmu mīlēts, neskatoties uz ārējiem vai iekšējiem apstākļiem, jo Tu esi pastāvīgs Savā mīlestībā.

Palīdzi man dzīvot kā Tevis mīlētam Dieva bērnam. Palīdzi man uzticēties maniem tuvākajiem, palīdzi man viņus mīlēt un pieņemt, kā Tu mani esi mīlējis. Es vēlos piedzīvot beznosacījumu mīlestību ar savējiem - gan saņemt, gan dāvāt. Veido, Kungs, mūsu sirdis līdzīgākas Tavējai!


UZDEVUMS

Varbūt tev ir kāds noslēpums, ko nēsā līdzi, domādams: “Ja to kāds uzzinās, tad mani vairs nemīlēs”? Lai kas tas būtu - pagātnes rīcība, traumatiska pieredze vai tagadnes cīņas - lūdz Dievam, lai palīdz to nest gaismā un piedzīvot brīvību. Tā var būt saruna ar tuvu draugu, radinieku, laulāto, līdzgaitnieku, mācītāju vai psihologu - lai Dievs tev atklāj, kurš labāk šajā solī var nostāties līdzās.


bottom of page