top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 282. diena

IZDZĪVO SAVUS IEVAINOJUMUS


Tu esi ticis ievainots daudzos veidos. Jo vairāk tu atver sevi dziedināšanai, jo vairāk tu atklāsi, cik dziļi ir tavi ievainojumi… Lielais izaicinājums ir izdzīvot savus ievainojumus, nevis tos pārdomāt. Ir labāk raudāt, nevis raizēties, labāk dziļi izjust savus ievainojumus, nevis tos saprast, labāk ļaut tiem ienākt tavā klusumā, nevis runāt par tiem. Tev pastāvīgi jāizvēlas, vai savas sāpes paturēt galvā vai sirdī. Savā prātā tu vari tās analizēt, atrast to rašanās iemeslus un sekas un atrast jaunus vārdus, kā par tām izstāstīt vai kā tās aprakstīt. Tomēr maz ticams, ka pilnīga dziedināšana nāks no šī avota. Tev jāatļauj saviem ievainojumiem nolaisties līdz tavai sirdij. Tad tu varēsi tos izdzīvot un atklāt, ka tie nevar tevi iznīcināt. Tava sirds ir lielāka par taviem ievainojumiem.SVĒTIE RAKSTI

Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa, To ieraudzījusi, metās Tam pie kājām un sacīja Viņam: "Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris."

Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam un arī jūdus raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma un sacīja: "Kur jūs viņu esat likuši?" Tie Viņam saka: "Kungs, nāc un redzi!"

Jēzus raudāja.

Tad jūdi sacīja: "Redziet, cik ļoti Viņš to ir mīlējis!"

Jāņa evaņģēlijs 11:32-36


LŪGŠANA

Kungs, es Tev pasakos, ka Tu esi līdzjūtīgs Dievs! Es pasakos, ka Tu pazīsti manu sirdi un pazīsti pilnīgi visu, ko tā sevī nes. Paldies, ka kopā ar Tevi es varu nebēgt no sevis! Paldies, ka Tu nedzen mani, bet gan vadi cauri grūtībām! Paldies, ka kopā ar Tevi es esmu drošībā! Paldies, ka tapi cilvēks, dzīvoji, miri un augšāmcēlies, lai man nebūtu jāpaliek grēkā, ciešanās un ievainojumos!

Kungs, es lūdzu Tevi, lai māci man lēnprātību un gudrību izdzīvot sāpes un ievainojumus kopā ar Tevi! Tos pamanīt, ļaut tiem nolaisties līdz sirdij un Tavā klātbūtnē tos izdzīvot un ļauties dziedināšanai. Es ticu, ka tikai Tu spēj dziedināt un tikai Tava mīlestība spēj remdēt visas manas sāpes, tāpēc, lūdzu, nāc un esi ar mani manās sāpēs, līdz varam iet tālāk!


UZDEVUMS

Jēzus raudāja.

Arī tu vari no sirds izraudāt savas sāpes kopā ar Jēzu, uzticēt Viņam savu zaudēto - to, kas ir bijis īpaši tuvs un dārgs.


P.S. Esi laipns pret sevi un nemēģini savā spēkā visām sāpēm izdzīvot cauri tagad un tūlīt vai izraudāt to, kas dziļi noglabāts un šobrīd šķiet nepanesams vai nepieejams. Lūdz, lai Dievs savā žēlastībā un savā laikā palīdz tev izdzīvot cauri ievainojumiem un dāvā žēlastību izraudāt to, kas izraudams, lai Dieva laikā notiek dziedināšanas un varbūt pat augšāmcelšanās brīnums.

bottom of page