top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 284. diena

ATRAISĪTIES NO PAGĀTNES


Es arvien vairāk pārliecinos, ka pagātnes brūces ir iespējams izdzīvot nevis kā plaši atvērtus bezdibeņus, ko nav iespējams piepildīt un kas turpina mūs apdraudēt kā vārti uz jaunu dzīvi. Zen skolas “Bezvārtu vārti”* un “Kristus dzīstošās brūces” – šie abi mūs iedrošina atraisīties no pagātnes un atsaukties aicinājumam uzticēties.


* “Bezvārtu vārti” (“Gateless Gate”) ir 48 Zen skolas koani, ko 13. gadsimta sākumā apkopoja ķīniešu dzen meistars Vumens Huikai.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks.

Marka evaņģēlijs 11:24


LŪGŠANA

Kungs, kāpēc Tu klusē? Lai gan es Tevi jūtu šeit, mana sirds alkst dzirdēt Tavu balsi. Nebeidzamā domu plūsma mani nomāc; dzīves aizņemtība cīnās par manu uzmanību. Man vajadzīga Tava žēlastība, lai es varētu norimt un koncentrēties uz Tevi. Reizēm šķiet, ka šī cīņa ir zaudēta, bet es zinu, ka Tu turpināsi vilkt mani Sev klāt.

Mans gars meklē mīlestību, kuru reiz pazinu. Es neesmu apmaldījies, bet jūtos izžuvis. Tikai īsas tikšanās ar Tevi nav pietiekamas. Man vajag sajust Tavu mīlestību… visu laiku. Atnāc pie manis ar vārdiem, kas plūst no Tavas sirds, lai mana dvēsele pamostas. Pārņem mani pilnībā.

Es nāku ticībā. Es zinu ceļu, kas ved uz Tavām mājām - esmu bieži pa to gājis. Tava žēlsirdība un mīlestība ir pavērusi šo ceļu, un es neatskatoties skrienu atkal Tevi apskaut. Tagad nekam citam nav nozīmes, kā tikai būt kopā ar Tevi. Dažkārt Tavs pieskāriens uzrunā skaļāk kā Tavi vārdi.


UZDEVUMS

Noklausies “Salt of the Sound” izpildīto dziesmu “Tavi ceļi” (“Your ways”) un ļaujies būt Dieva uzrunātam… Dziesmu atradīsi YouTube tīmekļa vietnē: https://www.youtube.com/watch?v=RyBGYvEaqHc&ab_channel=SaltOfTheSound

bottom of page