top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 285. diena

NOLEMT BŪT PATEICĪGAM


Pateicība ir vislabākais veids, kā nostiprināt tavu apziņu, ka tu neesi “negadījums”, bet gan dievišķa izvēle. Ir svarīgi apzināties, cik bieži mums bijušas iespējas būt pateicīgiem, taču neesam tās izmantojuši. Kad kāds pret mums laipni izturas, kad izdodas veiksmīgi īstenot kādu pasākumu, kad tiek atrisināta problēma, atjaunotas attiecības, sadzijusi brūce - šie ir ļoti konkrēti iemesli, lai pateiktos: vai nu ar vārdiem, ziediem, vēstuli, kartīti, piezvanot vai vienkārši izrādot mīlestību... Ar katru reizi, kad atkal nolemjam būt pateicīgi, mums būs arvien vieglāk ieraudzīt jaunas lietas, par kurām būt pateicīgiem. Pateicība rada pateicību, tāpat kā mīlestība rada mīlestību.


SVĒTIE RAKSTI

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.

Salamana pamācības 10:12


LŪGŠANA

Jēzu, paldies Tev par krustu. Kad raugos Tavās acīs, es atceros – neviens mani nemīl tā, kā mīli Tu. Tavas naglu rētām klātās rokas joprojām apskauj mani. Ar savām brūcēm Tu esi dziedinājis visas slimības. Tu cieti manā vietā un nesi manu kaunu manā vietā. Tu man piedevi katru manu grēku. Lai arī asinīm klāts un sists, Debesu Princis izstaroja patiesas, nevainojamas mīlestības skaistumu. Kāds gods mirdzēja no aptumšota, asiņaina krusta! Domas par to, ka Tu biji pie krusta manis dēļ, ir neaptveramas. Manu slavēšanas un pateicības vārdu nepietiks… Es Tev piedāvāju šo pieticīgo dzīvi. Pat ja tā nepieder man - tā bija dāvana no Tevis. Es dzīvošu uzvarā, paceļoties pāri visām pretestībām, tāpat kā Tu to darīji, kad augšāmcēlies no mirušajiem. Caurdur manus viedokļus ar Savu atklāsmes patiesību, tieši tāpat kā tika caurdurti Tavi kauli. Lai Tavs Svētais Gars pārpludina mani ar mūžīgo dzīvību un lai dzīvā ūdens upes plūstu no manas būtības dzīlēm. Manas sirds valdniek, Tu to darīji manis dēļ…


UZDEVUMS

Apņemies vienu nedēļu katru reizi pateikties ikvienam, kurš tev palīdzējis vai atbalstījis, un pēc šīs nedēļas izvērtē, vai un kā vienkāršs “paldies” mainījis tavas iekšējās sajūtas un attiecības ar apkārtējiem.


bottom of page