top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 286. diena

PATEICĪGA DZĪVE


Kā mēs varam dzīvot patiesi pateicīgu dzīvi? Kad mēs atskatāmies uz visu, kas ar mums ir noticis, mēs viegli sadalām savu dzīvi labajās lietās, par kurām būtu jāpateicas, un sliktajās lietās, par kurām jāaizmirst. Taču ar pagātni, kas šādi sadalīta, mēs nevaram brīvi virzīties uz priekšu. Ar daudzajām lietām, kas mums jāaizmirst, mēs varam tikai klibot pretī nākotnei. Patiesa garīga pateicība aptver visu mūsu pagātni - gan labos, gan sliktos notikumus, gan priecīgos, gan bēdīgos brīžus. Uz vietu, kur patlaban esam, mūs atveda viss, kas noticis līdz šim, un mēs vēlamies atcerēties to visu kā daļu no Dieva vadības. Tas nenozīmē, ka viss, kas notika pagātnē, bija labs, bet tas nozīmē, ka pat sliktais nenotika ārpus mīlestības pilnās Dieva klātbūtnes... Tiklīdz visu mūsu pagātni atcerēsimies pateicībā, mēs būsim brīvi doties pasaulē, lai sludinātu labās ziņas citiem.


SVĒTIE RAKSTI

Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad vien jūs atceros, vienmēr, katrā savā lūgšanā par jums visiem ar prieku aizlūgdams.

Pāvila vēstule filipiešiem 1:3-4


LŪGŠANA

Katrs mirklis kopā ar Tevi ir kā patiesības mirklis. Katru reizi, kad es pievēršu savu sirdi Tev, pārdomāju Tavu Vārdu vai domāju par Tavu svētumu, es tieku mainīts. Ar katru manu izvēli rīkoties taisnīgi es kļūstu stiprāks. Redzot Tavu seju, es tieku pārveidots – sperot soļus, kas ved mani no godības uz godību. Neatkarīgi no tā, kas notiek pret mani, Tu atrodi veidu, kā to izmantot manā labā. Tavam spēkam nav robežu. To var redzēt gan mazākajā atomā, gan dzirdēt spēcīgākajā vēja brāzmā. Es zemojos Tava varenuma priekšā. Bez Tevis es neesmu nekas. Ar Tevi mana dzīve ir kā nepārtraukta uzvara. Es pieņemu visu notiekošo, lai pildītu Tavu gribu. Tavas žēlastības vadīts, es nekad nepārstāšu Tev sekot. Tava klātbūtne ir mūžīgā spēka noslēpums.


UZDEVUMS

No sirds aizlūdz par tiem, kas tev nodarījuši pāri, un pateicies par katru Dieva mīlestības pilno dienu, kas tevi maina, stiprina, ļauj uzticēties Dievam pilnībā un savā ticībā iedvesmot cilvēkus tev apkārt.


bottom of page