top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 287. diena

LIELAIS PESTĪŠANAS NOTIKUMS


Dzīvot dzīvi, pieminot Jēzu Kristu, pirmkārt, nozīmē, ka šī piemiņa ir dziedinoša. Kā tieši tas izpaužas? Tā paceļ mūsu “mazo dzīvi” un savieno to ar daudz lielāku notikumu. Kā kristieši mēs esam daļa no atmiņas, kas sniedzas tālu, tālu atpakaļ, līdz tam lielajam brīdim, kad pats Dievs kļuva par daļu no vēstures un kļuva par cilvēku. Kad mūsu “mazā vēsture” var tikt savienota ar lielo pestīšanas vēsturi, sākas milzīgas pārmaiņas, jo mūsu mazās sāpes un mūsu mazie prieki vairs nav tikai sāpes un prieki, bet tie sniedzas pāri... līdz lielajam pestīšanas notikumam, par kura daļu mēs esam kļuvuši… Mūsu dzīvi var dziedināt atmiņas par inkarnāciju un pestīšanas stāsts.


SVĒTIE RAKSTI

Jēzus viņam saka: „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu Tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši.“ Filips viņam saka: „Kungs, rādi mums Tēvu, tad mums pietiek.“ Jēzus viņam saka: „Tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip? Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: Rādi mums Tēvu? Vai tu netici, ka es esmu Tēvā, un Tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus.”

Jāņa evaņģēlijs 14:6-10


LŪGŠANA

Apgaismo manu dzīvi ar savu žilbinoši krāšņo gaismu. Dod man drosmi, kad klanos Tavas varenības priekšā. Stiprini mani ar izturību līdz mūža beigām. Vētras nāk un iet, bet mana griba paliek nelokāma – tā turas Tevī.

Izlej savu žēlastību pār manu sirdi. Vadi mani, jo es uzticos Tev pilnībā. Nāc savā godībā. Ļauj man to izbaudīt, sajust un nekad neatstumt, mēģinot izprast kaut ko tik svētu. Es Tevi apskaušu, pilnībā uzticoties, tāpat kā Tu esi apskāvis mani.


UZDEVUMS

Ieplāno brīvdienās noskatīties filmu “Kristus pierādījumi” (“The Case for Christ”), ko atradīsi YouTube tīmekļa vietnē:

https://www.youtube.com/watch?v=hzespY6MyFA&ab_channel=BibleMovies


bottom of page