top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 288. diena

IZVĒLĒTIES NONĀKT PIE NOŽĒLAS


Lai svinētu Svēto Vakarēdienu, mums jāpieņem sava līdzatbildība ļaunumā, kas ir mūsos un ap mums. Tik ilgi, kamēr esam iestrēguši savās sūdzībās par šausmīgo laiku, kurā dzīvojam, par briesmīgajām situācijām, kas mums jāpārcieš, un par šausmīgo likteni, kas mums jāizcieš, mēs nespēsim nonākt pie nožēlas. Taču nožēla var izaugt tikai no nožēlas pilnas sirds. Kad mūsu zaudējumi ir liktenis, mūsu ieguvumi ir veiksme! Liktenis mūs nenoved pie nožēlas, nedz arī veiksme mūs noved pie pateicības. Patiesi, konflikti mūsu personīgajā dzīvē, kā arī konflikti reģionālā, valsts vai pasaules mērogā ir mūsu konflikti, un, tikai uzņemoties atbildību par tiem, mēs varam būt pārāki pār tiem – izvēloties piedošanas, miera un mīlestības dzīvi.


SVĒTIE RAKSTI

Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.

Mateja evaņģēlijs 5:8


LŪGŠANA

Es stāvu klusumā un gaidu Tavu spriedumu, bet tas nenāk. Sprieduma vietā, lietum klusi līstot, es izdzirdu klusi izteiktus vārdus: Tev ir piedots. Lai gan Tev būtu vajadzējis vērst pret mani liesmojošas dusmas, tās apdzēsusi Tava žēlsirdība, šķīstīta svēto asiņu lāsēm. Tas ir miera vēstījums, ko esmu ilgojies sadzirdēt. Es atkal varu elpot… No nāves ir izlauzusies dzīvība. Izlej pār mani Savu Garu un atdzīvini mani pilnībā. Izgaismo manu dzīvi ar Savu spēku un mieru. Tavs mīlestības upuris man ir devis jaunu sākumu. Es jūtu Tevi savā dzīvē. Tavas svētības mani pārņem viena pēc otras, un viens pēc otra uzzied Tavas uzticības ziedi. Žēlastība un patiesība ir savienojušās. Es pazemīgi klanos Tavā priekšā un izlūdzos žēlastību, lai nekad vairs no Tevis nenovērstos. Es esmu izbaudījis prieku un mīļumu – to, kāda ir dzīve kopā ar Tevi.


UZDEVUMS

Svētdienas dievkalpojums ir brīnišķīga iespēja svinēt Svēto Vakarēdienu! Sagatavojies tam, izmeklē savu sirdi, izvēlies nožēlot to, kas tevi nomāc, un varbūt arī tu piedzīvosi to, ka svētdienas rītā, lietum klusi līstot, izdzirdēsi klusi izteiktus vārdus: “Tev ir piedots…”


bottom of page