top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 289. diena

CIEŠANAS


Nabadzīgie, kurus mēs redzam katru dienu, stāsti par izsūtīšanu, spīdzināšanu un slepkavībām, ko dzirdam ikdienā, un nepaēduši bērni, kuriem katru dienu pieskaramies – tas viss mums atklāj ciešanas, ko Kristus ir paslēpis mūsos. Kad mēs ļaujam šim Kristus tēlam mūsos izaugt līdz pilnīgam briedumam, tad kalpošana nabagiem un apspiestajiem kļūst par reālu iespēju; jo tad mēs patiešām varam dzirdēt, redzēt un pieskarties Viņam gan sevī, gan mūsu vidū... Kad Kristus ciešanas būsim redzējuši sevī, mēs Viņu redzēsim visur, kur redzēsim cilvēkus, kas cieš no sāpēm. Kad Kristus ciešanas būsim redzējuši starp mums, mēs Viņu atpazīsim savā visdziļākajā “es”. Tā mēs piedzīvosim, ka pirmais bauslis - mīlēt Dievu no visas sirds, no visas dvēseles un no visa sava prāta - patiešām līdzinās otrajam: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” (Mateja 22:39-40).


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs klausa manu lūgšanu, manu saukšanu Viņš ir dzirdējis.

Psalms 6:10


LŪGŠANA

Kungs, parādi man, kā mīlēt tos, kuriem sāp un kuri cieš klusumā. Māci man būt pacietīgam ar tiem, kas atraujas un vēlas nošķirties. Parādi man, kā es tiem varu palīdzēt. Tik daudz reižu Tu esi nācis man palīgā. Tu esi mani izcēlis no izmisuma bedres un ļāvis man atkal smieties. Tagad es lūdzu Tevi darīt to pašu tiem, kas ir man apkārt un kuri jūtas tā, it kā viņi sabruktu. Uzrunā viņus tikai Tev zināmos veidos un aizdedz viņu sirdīs cerību. Dziedē brūces un vilšanās, kas viņus sāpina. Atjauno tos un atbrīvo no viņu pagātnes. Apgaismo ar Savu godības gaismu viņu tumšāko stundu. Kad esmu kopā ar viņiem, piepildi mani ar gudrību un līdzjūtību, un māci man mīlēt. Raisi manī idejas un radošus veidus, kā būt viņiem par svētību. Parādi man, kā likt viņiem justies vērtīgiem un saprastiem. Palīdzi man dot viņiem spēku, lai viņi atrastu drosmi atbrīvoties no sāpēm. Ļauj viņiem izjust prieku kopā ar mani. Atbrīvo viņus!


UZDEVUMS

Lai mācītos mīlestību, vienkārši ir jāsāk dalīties ar to, ko Dievs mums devis - ar mūsu laiku, uzmanību, fizisku palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem. Dievs tā dara katru dienu – Viņš dalās ar mums. Mīlestība ir vienkārša…

bottom of page