top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 291. diena

PATIESAS RŪPES


Garīgās dzīves, Dieva mīļoto dēlu un meitu dzīves, lielais noslēpums ir tas, ka viss, ko mēs izdzīvojam, – vai tā būtu labsajūta vai skumjas, prieks vai sāpes, veselība vai slimība, – var būt daļa no ceļojuma pretim mūsu cilvēcības pilnīgai apzināšanai. Ir vienkārši pateikt otram: “Viss, kas ir labs un skaists, ved mūs uz Dieva bērnu godību.” Bet ir grūti pateikt: “Bet vai tu nezināji, ka mums visiem ir jācieš un ka tā mēs ieejam mūsu godībā?” Patiesas rūpes tomēr nozīmē gatavību palīdzēt otram, lai mūsu salauztība kļūtu par vārtiem ceļā uz patiesu prieku.


SVĒTIE RAKSTI

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.

Romiešiem 5:1-5


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi radījis debesis un zemi, visu, kas redzams un neredzams. Tu esi no mūžības uz mūžību nemainīgs un mīlošs. Tava gudrība ir neaptverama, un Tavas domas ir augstākas par manējām. Piedod man, kad savā lepnumā un gudrībā sāku šķirot notiekošo labajā un sliktajā, skaistajā un nevērtīgajā, it kā es zinātu visu labāk par Tevi un citiem. Māci mani ar pazemīgu sirdi pieņemt gan prieka brīžus, gan ciešanas un izaicinājumus, pastāvot paļāvībā, ka caur to mācos izturību un paļāvību. Grūtības nāk kā vētra, kas aiznes prom visu lieko un paša uzslieto, lai paliek tas, kas uz Tevis kā patiesās klints ir celts. Palīdzi man vienmēr atcerēties, ka Tu nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.

Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

Un palīdzi man noskriet savu ticības skrējienu līdz galam, bet neaizsteigties garām tiem līdzcilvēkiem, kurus Tu liec manā ceļā, lai es varētu mācīties patiesi rūpēties un līdzdalīt Tavu mīlestību, ko dāsni esmu saņēmis.

UZDEVUMS

Lūdz Dievam, lai tava sirds šodien ir atvērta pamanīt vajadzību un gatava palīdzēt. Vēro, kā pat nepilnīga rīcība no tavas puses spēj vairot prieku.


bottom of page