top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 292. diena

DZĪVE IR VĒRTĪGA


Dzīves skaistums un vērtība ir cieši saistīta ar tās trauslumu un mirstīgumu. Mēs varam to piedzīvot katru dienu - paņemot rokās ziedu, vērojot taureni lidināmies, samīļojot mazu bērnu. Tajā klātesošs ir gan dzīves trauslums, gan apziņa, ka šis mirklis ir kā dāvana, un mūsu prieks ir saistīts ar abiem.


SVĒTIE RAKSTI

Visu Dievs ir savā laikā jauki iekārtojis, pat arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs; žēl tikai, ka cilvēks nevar izprast Dieva darbu - ne tā iesākumu, ne galu. Tā es atzinu, ka cilvēkiem nav nekā labāka kā priecāties un labi justies savas dzīves laikā, pievienodams tam tomēr atzinumu, ka tā tomēr ir Dieva dāvana, ja cilvēks, neraugoties uz nepārtraukto sava mūža piepūli, tomēr ēd, dzer un nereti pat dzīvi arī bauda.

Sālamans mācītājs 3:11-13

LŪGŠANA

Dievs, Tu visa Radītājs, cik vareni pilni ir Tavi darbi. Ne īsti izteikt, ne aptvert var to sirdi pildošo prieku, raugoties uz visu Tevis radīto un iekārtoto cilvēka dzīvē. Cik trausla ir cilvēka dzīve – kā zieds tas uzzied un drīz novīst. Un vienlaikus tā ir tik bagātīgi krāšņa - ar asarām un priekiem, ar skumjām un laimi, dusmām un mieru – pilna cilvēcības gamma.

Paldies, ka Tu esi manu dzīvi bagātīgi svētījis ar neskaitāmām dāvanām, lielām un mazām, tostarp tādām, ko pats nebūtu uzdrīkstējies lūgt. Kā dāsns Tēvs Tu iepriecini mani, savu bērnu, ar rīta saullēktu, rasas zāli, garāmejoša cilvēka smaidu vai sildošu saules staru, kas noglāsta mani un samīļo. Reizēm tik īss mirklis, baudot Tavu dāvanu, bet tik ļoti sirdi piepildoši, ka vairāk nekā man nevajag.

Svētī, ka spēju manā dzīvē arvien vairāk atpazīt, satvert un izgaršot ar pilnu sirdi Tavas skaistās dāvanas, lai spēju satvert un saskatīt ne tikai dzīves rūgtumu, bet arī tās saldmi. Lai manu sirdi pilda nerimstoša pateicības lūgšana, ka kopā ar Tevi varu priecāties un justies labi.


UZDEVUMS

Atvēli sev šodien laiku pastaigai un pievērs uzmanību, kur tu ieraugi līdzības ar dzīves trauslo skaistumu. Ja vēlies, nofotografē un līdzdali savu novērojumu un prieku ar citiem.


bottom of page