top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 293. diena

DEDZĪGI IEMĪLĒJIES DIEVĀ


Visi lielie svētie, par kuriem esmu lasījis vēsturē, bija tie cilvēki, kuri tik dedzīgi mīlēja Dievu, ka jutās pilnīgi brīvi mīlēt citus cilvēkus dziļi un izjusti bez jebkādiem papildu noteikumiem. Patiesa ziedošanās ir beznosacījumu mīlestība – mīlestība, kas dod bez maksas un saņem bez maksas. Tā seko pirmajam bauslim, kas aicina dot Dievam visu, kas mums ir, un tas savukārt padara otro bausli īstenojamu. Mēs šeit pieskaramies daudzu ciešanu avotam mūsdienu sabiedrībā. Mums ir tik dziļa nepieciešamība pēc mīlestības, ka mēs bieži vien sagaidām no mūsu līdzcilvēkiem to, ko vienīgi Dievs var dāvāt, un tad mēs ātri iekarstam dusmās, kļūstam aizvainoti, miesaskāri un dažreiz pat vardarbīgi. Tiklīdz pirmais bauslis vairs neatrodas pirmajā vietā, mūsu sabiedrība virzās pretim robežai, kur sākas tās pašiznīcināšanās.


SVĒTIE RAKSTI

Jēzus atbildēja: “Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu. – Šis ir pats lielākais un pirmais bauslis. Bet otrs ir tam līdzīgs: mīli savu tuvāko kā sevi pašu. – Šie divi baušļi ir pamatā visai bauslībai un praviešu mācībai.”

Mateja evaņģēlijs 22:37-40

LŪGŠANA

Kaut es varētu Tevi, Dievs, mīlēt tikpat un vēl dedzīgāk kā svētie, tomēr mana cilvēciskā spēja mīlēt ir ierobežota. Es vēlētos nesavtīgi atvērt savas sirds durvis citiem, tomēr mani vārdi nesaskan ar maniem darbiem. Piedod manu sirds nabadzību un savtību, vēloties saņemt daudz vairāk nekā dot, daudz vairāk tikt mīlētai, nekā mīlēt citus bez nosacījuma.

Mīlošais Dievs, paldies, ka Tava Mīlestība nepazīst robežas un to nevar nopelnīt ar darbiem, bet ir Tava dāvana man. Sūti Savu Svēto Garu, lai tas sagatavo manu sirdi, ka es spētu izvēlēties visu sevi nodot Tavās rokās un vairāk, dziļāk un nesavtīgāk mīlēt arī ikvienu pretimnācēju manā dzīvē. Lai mana sirds ir brīva no ekspektācijām, pretim neko nesagaidot, bet gan brīvi dodot. Svētī uz to, ka visu, ko līdz šim sagaidīju no līdzcilvēkiem - vērtības sajūtu, mīlestību, cilvēcību, rūpes, tiesāšanas vietā sapratni -, es sagaidītu vienīgi no Tevis un spētu atpazīt ikdienā to dažādos veidos, kā Tu atbildi un rūpējies par manām iekšējām vajadzībām.

UZDEVUMS

Pārdomā un atbildi sev, kas ir tas, ko tu sagaidi no saviem līdzcilvēkiem. Uztici to lūgšanā, lūdzot, lai Dievs atklājas tev un palīdz satvert ticībā, ka tikai Viņš var tev šīs lietas dāvāt, un saskatīt, kādā veidā tas notiek.

bottom of page