top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 294. diena

SAŅEMT JĒZUS MĪLESTĪBU


Jēzus vēlas, lai mēs saņemam to mīlestību, ko Viņš piedāvā. Viņš nevēlas neko vairāk kā to, ka ļaujam Viņam mūs mīlēt un ka izbaudām šo mīlestību. Tas ir ļoti grūti, jo mēs vienmēr jūtamies tā, it kā būtu jānopelna mums dāvātā mīlestība. Bet Jēzus vēlas dāvāt šo mīlestību nevis tāpēc, ka esam to nopelnījuši, bet tādēļ, ka Viņš ir izvēlējies mīlēt neatkarīgi no jebkādiem mūsu pūliņiem. Mūsu pašu mīlestībai vienam uz otru būtu jāizriet no šīs pirmās mīlestības, kas mums nepelnīti dāvāta.


SVĒTIE RAKSTI

Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

1. Jāņa vēstule 4:19


LŪGŠANA

Neaptverama Tava mīlestība uz cilvēku, Dievs, ka atdevi Savu Dēlu Jēzu Kristu par mums. Jā, tu mīli mūs. Lūdzu, atraisi mani no šīs parāda sajūtas, ka man būtu jānopelna Tava mīlestība, lai es spētu to satvert kā visskaistāko un vismīļāko dāvanu un nesāt to pie savas sirds kā dārgumu. Palīdzi satvert šo dāvanu, dzīvot ar šo mīlestības apziņu un caur to mīlēt citus, jo Tu esi mani pirmais mīlējis.

Paldies, ka Tu mani esi pirmais mīlējis!

UZDEVUMS

Pārdomā šodienas Rakstu vietas vārdus: "Viņš ir mūs pirmais mīlējis". Pavadi 5 minūtes klusumā, pēc nepieciešamības atkārtojot šos vārdus klusībā pie sevis, un ieklausies sirdī, kā šie vārdi tev izskan, kādas domas vai sajūtas raisa. Ļaujies iztēlei, ka tur, kur tu esi šobrīd, Jēzus raugās uz tevi mīlestībā.

bottom of page