top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 295. diena

ESI PATIESS DRAUGS


Patiesas draudzības ir paliekošas, jo patiesa mīlestība ir mūžīga. Draudzība, kurā sirds uz sirdi runā, ir Dieva dāvana, un neviena dāvana, kura nāk no Dieva, nav īslaicīga vai gadījuma rakstura. Viss, kas nāk no Dieva, pieder pie mūžīgās dzīves. Mīlestība starp cilvēkiem, kad tā nāk no Dieva, ir stiprāka par nāvi. Šajā nozīmē patiesa draudzība turpinās aiz nāves sliekšņa. Kad Tu esi dziļi mīlējis, tā mīlestība var kļūt vēl stiprāka pēc mīlētā cilvēka nāves. Šī ir Jēzus centrālā vēsts.

Kad Jēzus nomira, mācekļu draudzība ar Viņu nepārtrūka. Tieši pretēji – tā pieauga. Jēzus Gars viņa draudzību ar mācekļiem padarīja vēl mūžīgāku, stiprāku un personiskāku nekā pirms Jēzus nāves. Pāvils piedzīvoto izsaka vārdos - “Nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus” (Vēstule galatiešiem 2:20).

Tev jāuzticas, ka katrai patiesai draudzībai nav beigu, un ka svēto kopiena pastāv starp visiem, dzīvajiem un mirušajiem, kuri ir patiesi mīlējuši Dievu un viens otru. Tev tas ir pazīstams. Tie, kurus tu esi dziļi mīlējis un kuri ir miruši, turpina tevī dzīvot, un ne tikai kā atmiņas, bet kā īsta klātbūtne.

Uzdrīksties mīlēt un būt patiess draugs. Mīlestība, ko tu dāvā un saņem, ir realitāte, kas aizvedīs tevi arvien tuvāk un tuvāk Dievam, kā arī pie tiem, kurus Dievs ir uzticējis tev mīlēt.


SVĒTIE RAKSTI

Nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.

Vēstule galatiešiem 2:20

LŪGŠANA

Dievs, es pateicos Tev par maniem draugiem, kurus man esi uzticējis. Dāvā želastību, ka šīs draudzības var kļūt par vēl patiesākām un dziļākām, ko nespēj šķirt ne laiks, ne attālumi, ne nāve, ne kas cits. Lai manā un draugu starpā, mūsu attiecību pamatā mājo Tava mīlestība, kas atbrīvo no bailēm un mūsu uzceltajām sienām un kas palīdz tuvoties un mīlēt vienam otram. Lūdzu, lai caur šo mīlestību un rūpēm varu iepazīt tuvāk ne vien savus draugus, bet arī Tevi, Dievs!


UZDEVUMS

Izvēlies dienas daļu, kad vari veltīt laiku netraucētai lūgšanai. Uztici Dievam brīvā lūgšanā savus draugus un attiecības ar tiem.

bottom of page