top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 296. diena

UZTUROT DRAUDZĪBU


Draudzība pieprasa pastāvīgu gatavību savstarpēji piedot par to, ka neesam Kristus, un vēlēšanos ieaicināt Jēzu Kristu būt par patieso centru. Kad Kristus neveic starpnieka lomu attiecībās, tad tās viegli kļūst pieprasošas, manipulējošas, nospiedošas un top par auglīgu vietu dažādām atraidījuma formām. Tādas attiecības bez starpnieka nevar pastāvēt ilgi, jo tu vienkārši pārāk daudz sagaidi no otra cilvēka un nevari piedāvāt otram telpu, kurā viņš vai viņa varētu augt. Draudzībai nepieciešama tuvība, emocionāla pieķeršanās, atbalsts un abpusējs iedrošinājums, kā arī distance, telpa izaugsmei, brīvība būt atšķirīgam un vienatne. Lai koptu abus attiecību aspektus, mums jāpiedzīvo personiskāki, dziļāki un noturīgāki apstiprinājumi nekā jebkuras cilvēciskās savstarpējās attiecības spēj piedāvāt.


SVĒTIE RAKSTI

Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labvēlīga, tā nav greizsirdīga; mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašas labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā panes visu un uzticas visam, tā cer uz visu un iztur visu.

1. vēstule korintiešiem 13:4-7

LŪGŠANA

Paldies, ka Tu mani pirmais esi mīlējis un ka mani sauc par Savu draugu. Tava mīlestība ir pacietīga un labvēlīga, tā nav greizsirdīga - māci man tādam būt attiecībās ar draugiem un ģimeni. Ienāc manās attiecībās un esi to centrā – Tu, kas esi mīlestības un miera avots. Piedod, ka esmu sagaidījis no otra to, ko tikai Tu esi spējīgs dot. Tik bieži esmu meklējis savu labumu, dusmojies, nevis bijis gatavs piedot un vairs nepieminēt. Palīdzi man Tevi vairāk iemīlēt, iesakņoties šajā mīlestībā un to caur Tevi ienest savās attiecībās ar tuvajiem. Lai manas draudzības un citas attiecības, kurās Tu esi ieaicināts un klātesošs, kļūst kā bāka apkārtējiem, kas Tevi nepazīst un ik dienas cīnās ar atraidījumu un nepilnīgām attiecībām. Lai Tava mīlestība spoži spīd un aicina Tevi iepazīt un piedzīvot patiesu mīlestību un pieņemšanu, ko neviens cits šai pasaulē nevar dāvāt.


UZDEVUMS

Nākamo tikšanos ar draugiem sāc ar lūgšanu. Vari klusi pie sevis vai abi kopā ieaicināt Jēzu jūsu vidū un kopā pavadītajā laikā.


bottom of page