top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 297. diena

DOT DRAUDZĒJOTIES


Ja mēs patiesi mīlam Dievu un dalāmies ar Viņa slavu, mūsu attiecības zaudē savu uzmācīgi atkārtojošo dabu. Mēs dodamies pie citiem cilvēkiem ne tikai, lai saņemtu viņu apliecinājumus, bet dodam iespēju viņiem piedalīties mīlestībā, kuru pazīstam no Jēzus. Tādējādi patiesa draudzība kļūst par lielākās mīlestības izpausmi. Ir grūti pūlēties pastāvīgi atgādināt citiem par patiesību, bet šie centieni ir tā vērti. Pastāvīga savstarpēja piedošana un turpmākā atvērtība Dieva mīlestībai ir disciplīnas, kuras ļauj mums kopīgi augt draudzībā.


LŪGŠANA

Tavas atklāsmes izgaismo ikkatru manas būtības pamatu. Tās stiprina mani ar cerību un vada manus soļus. Tās ir manas pestīšanas avots, kas aizveda mani pie Tevis. Ar tām es atklāju pārpilnas dzīves apsolījumus un ceļu uz laimi.

Dievs, Tu vienmēr esi šeit, lai būtu ar mani. Tavi vārdi drebina bailes, kad uzbrūk ienaidnieks. Pat ja vesela armija nāktu pret mani, Tu man sniedz mieru terora vietā. Vienīgais, kas man ir jādara - jāizvēlas uzticēties Tev.

Es vēlos dzīvot dzīvi līdzās Tev, ieskauts Tavas sirds lielākajos noslēpumos un atklājot bezgalīgo Tavu uzvarošo patiesību spozmi. Paslēp mani šeit – Tava svētuma vidū. Piepildi mani ar bijību, kad es ieskatos Tavā mīļajā sejā.

Jā, visas Tavas atklāsmes mani ved pie Tevis.


SVĒTIE RAKSTI

Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu mīlestību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa, kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zināmu visu, ko dzirdēju no Tēva.

Jāņa evaņģēlijs 15:13-15


UZDEVUMS

Veltī šodien laiku, lai apcerētu skaistākās pieredzes ar saviem draugiem – gan grūtību, gan prieka brīžus, un apzinies, ka caur tām Dievs pagodinās Tavā dzīvē. Pasakies Jēzum par to un aizlūdz par saviem draugiem.


bottom of page