top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 298. diena

KAM PIEDOTS, TAS PIEDOD


Varbūt iemesls, kādēļ man šķiet tik grūti piedot citiem, ir tas, ka es pilnībā neticu, ka esmu cilvēks, kam ir piedots. Ja es varētu pilnībā pieņemt patiesību, ka man ir piedots un man nav jādzīvo ar kaunu vai vainu, es būtu patiesi brīvs. Mana brīvība ļautu man piedot citiem septiņdesmit reiz septiņas reizes. Nepiedodot es saslēdzu ķēdēs sevi vēlmē panākt izlīdzinājumu, tādējādi zaudējot savu brīvību. Cilvēks, kam ir piedots, spēj piedot. Tāpēc mēs lūdzoties pasludinām: “.. un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”. Šī visa mūža cīņa ir mūsu kristieša dzīves centrā.


SVĒTIE RAKSTI

Cik augstu ir debesis pār zemi, tik varena tam žēlastība pār tiem, kas viņa bīstas; cik tālu austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus.

Psalmi 103:11-12


LŪGŠANA

Cik gan liels gods ir staigāt kopā ar Tevi visu dzīvi. Cik gan Tu esi laipns un dāsns – tā ir pati agapes mīlestības būtība. Tu vienmēr esi šeit, vienmēr vēlies ieklausīties un vienmēr esi patiess. Kad Tu pačuksti man savus noslēpumus, es atklāju, ka Tu esi ne tikai Kungs un Karalis, bet arī Draugs.

Kopā mēs skrienam pa maniem sapņu laukiem un Tu mani cel un virpuļo apkārt, piepildot manas ausis ar smiekliem. Šī skaistā vieta tika radīta, lai es priecātos un man nekad nevajadzētu baidīties, ka sapņoju pārāk lielus sapņus. Ar Tevi manas sirds prieks atraisās un esmu brīvs, lai to atklātu kopā ar Tevi.

Manas dzīves ceļojums ved mani cauri tik daudziem līkumainiem ceļiem, tomēr, kopš es sekoju Tev, es nekad nenomaldīšos no takas, kura iepriecina Tevi. Es vēlos piedzīvot Tavus plānus manai dzīvei un atklāt savu patieso sūtību. Kamēr vien dzīvošu, tikmēr dziedāšu Tavam godam. Tu esi ceļš.


UZDEVUMS

Apņemies šonedēļ sākt skatīties uz visiem cilvēkiem ar piedodošu attieksmi un atzīmēt katru vakaru šīs attieksmes augļus savā dzīvē.bottom of page