top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 299. diena

TIESĀŠANAS NASTA


Iedomājies, ka vairs neviens nav jātiesā. Iedomājies, ka nav vēlmes spriest, kurš ir labs vai slikts cilvēks. Iedomājies, ka esi pilnībā brīvs no sajūtas, ka tev jāvērtē kāda rīcības atbilstība morāles standartiem. Iedomājies, ka tu varētu teikt: “Es nevienu netiesāju!”

Iedomājies – vai tā nebūtu īstena iekšējā brīvība. Bet mēs varam smago tiesāšanas nastu noņemt tikai, kad mēs neiebilstam pret vieglo nastu būt tiesātiem.

Vai mēs varam sevi atbrīvot no citu tiesāšanas? Jā, pasludinot sev patiesību, ka esam Dieva Mīļotās Meitas un Mīļotie Dēli. Kamēr mēs turpināsim dzīvot ar apziņu, ka mēs esam tas, ko mēs darām, vai esam tas, kas mums pieder un ko citi cilvēki domā par mums, mēs būsim pārsātināti ar spriedumiem, vērtējumiem un noliegumiem. Mēs būsim atkarīgi no vajadzības nolikt “īstajā vietā” cilvēkus un lietas. Līdz pat brīdim, kad mēs pieņemsim patiesību, ka mūsu identitāte nebalstās uz veiksmi, ietekmi vai popularitāti, mēs varēsim atlaist mūsu vajadzību tiesāt.


SVĒTIE RAKSTI

Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti! Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tiksiet tiesāti, un ar kādu mēru jūs mērāt, ar tādu jums tiks nomērīts.

Mateja evaņģēlijs 7:1-2


LŪGŠANA

Tu esi laipni lūgts manā dzīvē, Slavas Ķēniņ! Esmu nomodā Tavam klaudzienam pie manas sirds un atbildēšu ar pilnīgu atteikšanos no visa. Nāc! Es atveru savas dvēseles vārtus Tavai svētajai klātbūtnei. Iemājo manī un nekad neatstāj mani.

Varenais Dievs, neuzvarams visos veidos, Tu esi iekarojis manu sirdi. Tavas augšāmcelšanās spēks piepilda mani tā, lai es spētu stāvēt uz savas zemes pat smagākajā kaujā. Tu man esi sniedzis visu, lai es sakautu spēkus, kas vēršas pret mani. Ienaidnieks bēg, kad redz mani tuvojamies. Nevaru neko padarīt, bet smejos, jo valkāju Tavas bruņas – es izskatos kā Tu!

Tu esi manas sirds Ķēniņš, kura vārds paēdina visu manu būtību. Svētais, es noliecos Tavas majestātes priekšā, priecājoties par Tavu mūžīgo uzvaru. Atraisi Tavas uzvaras triumfu manā dzīvē!


UZDEVUMS

Mācies no Jēzus uzdot jautājumus un skatīties uz cilvēkiem ar līdzcietīgām acīm. Ja kādu cilvēku vai viņa rīcību nesaproti, izvairies no tūlītējas tiesāšanas, bet gan uzdod šim cilvēkam jautājumus, lai izzinātu nesaprasto.

bottom of page