top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 3. diena

TAVA SIRDS IR TAVAS ESĪBAS CENTRS


Bibliskā izpratnē mūsu sirds ir mūsu esības centrs. Tas nav muskulis, bet simbols mūsu būtnes pašam centram. Brīnišķīgākais par mūsu sirdi ir tas, ka tā ir vieta, kurā mēs visvairāk esam mēs paši. Tā ir mūsu esības pats kodols, mūsu garīgais centrs. Piemēram, vientulība un klusums ir ceļi, par kuriem nonākt sirdī, jo sirds ir tā vieta, kurā Dievs runā ar mums, kurā mes dzirdam balsi, kura mūs sauc par mīļotajiem. Tieši tā ir visintīmākā vieta. Pazīstamajā stāstā Elija bija nostājies alas priekšā. Dievs nebija vētrā, Dievs nebija ugunī un arī ne zemestrīcē, bet Dievs bija maigā, klusā balsī. (1 Ķēn.19:11–12) Šī klusā, maigā balss runāja uz sirdi. Lūgšana un vientulība ir veidi, kuros klausīties balsī, kura runā uz sirdi, mūsu esības pašā centrā. Viena no pārsteidzošākajām lietām ir tā, ka, ja tu dosies dziļāk un dziļāk šajā vietā, tu ne tikai sastapsi Dievu, bet sastapsi arī tur visu pasauli. 


SVĒTIE RAKSTI

Un tas viņam teica: “Izej un stājies uz kalna Kunga priekšā.” Un, redzi, Kungs gāja garām – liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca Kungam pa priekšu, bet Kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet Kunga zemestrīcē nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet Kunga ugunī nebija. Un pēc uguns – klusa čukstoša balss. (1 Ķēn.19:11–12)


LŪGŠANA

Dažreiz es jūtos tā, it kā Tu slēptos no manis. Klusums mani neaicina, un mana sirds jūtas sausa. Es nespēju Tevi nekur atrast. Nāc ārā, Kungs! Es meklēju Tevi. Mani ieskauj skumjas. Žēlsirdīgais Glābēj, izlēj pār mani atkal savu mīlestību. Izglāb mani no apjukuma, kurā dzīvoju. Atrodi mani! Piecel mani, jo es esmu pakritis putekļos. Es šeit gulēšu gaidot, dziedot mīlestības dziesmas, kuras plūst no manas sirds. Kā tikko mana dvēsele piepildījās ar domām par Tevi, tā gaisma sāka mirdzēt caur tumsu. Piepeši es atkal varu redzēt. Tu visu laiku biji šeit pat, ja vien tikai es savu sirdi būtu pievērsis Tev. Piedod, ka esmu bijis tik ļoti aizņemts ar citām lietām, ja vienīgais, kas man ir vajadzīgs, ir Tava mīlestība. 


UZDEVUMS

Šajā dienā ir tikai viens uzdevums – 15 minūtes vai tik, cik sirds vēlas, palikt mīlošā Dieva klātbūtnē, lai klausītos Viņa klusajā, maigajā balsī. 

Comments


bottom of page