top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 300. diena

LĪDZCIETĪGĀS ACIS


Esmu pārliecinājies, cik svarīgi ir nevērtēt vai nenoliegt mūsu pagātni, bet ieraudzīt cilvēkos milzīgo līdzjūtību un mīlestību – tā, kā Jēzus skatījās uz sievieti, kura bija pārkāpusi laulību, un ļāva viņa pašai saredzēt savu labo būtību Jēzus acīs, un atrast spēku “vairs negrēkot”.


SVĒTIE RAKSTI

Bet mīliet savus ienaidniekus un dariet labu, un aizdodiet neraizēdamies, tad jūsu alga būs liela un jūs būsiet Visuaugstā dēli, jo viņš ir laipnīgs pret nepateicīgajiem un ļaunajiem. Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.

Lūkas evaņģēlijs 6:35-36


LŪGŠANA

Paldies Tev par krustu. Par Tavu mīlestību, kuras dēļ es esmu brīvs. Kad es noliecos Tavas svētās klātbūtnes priekšā, man tiek atgādināts par ciešanām, kuras Tu izturēji tikai tāpēc, ka mīli mani.

Krusta skaistums ir atmodinājis mani dzīvei. Tu esi nojaucis sienas, kas nošķir, esi atjaunojis mīlestības saiti. Tu esi mani nolicis tuvāk Tev. Todien, pirms daudziem gadiem Golgātā, mīlestība brīvi plūda. Mīlestības upuris kļuva par mūžības varenāko uzvaru. Dārgās asinis, kas izlija uz drīzumā izpirktā cilvēka važām, kļuva par Jahves visdārgāko dāvanu. Kaut arī uz krusta cieta viens Cilvēks – Debess un Zemes Brīvais Ķēniņš, – tur bija pietiekami daudz vietas visai cilvēcei. Visbriesmīgākā aina kļuva par visu laiku lielāko skaistumu.

Palīdzi man nekad neaizmirst mīlestības neizmērojamo cenu. Tu to izdarīji manis dēļ. Paldies.


UZDEVUMS

Turpini mācīties no Jēzus atvērtību piedot pat visgrūtākajās situācijās. Iedvesmai noklausies “YouTube” vai “Spotify” Tezē kopienas dziesmu “Jesus, Remeber Me”.

bottom of page