top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 305. diena

SVĒTIE PADOMDEVĒJI


Iepriekš svētie atradās manas apziņas dziļākajos slāņos. Dažu pēdējo mēnešu laikā viņi atkal ienākuši manā apziņā kā spēcīgi ceļveži ceļā pie Dieva. Es lasu par daudzu svēto un garīgo vadītāju dzīvēm, un šķiet, ka viņi ir kļuvuši par īstiem manas garīgās ģimenes locekļiem, kuri vienmēr ir klāt, lai sniegtu ieteikumus, idejas, padomus, mierinājumu, drosmi un spēku. Ir ļoti grūti ar sirdi un prātu ticēt Dievam, ja nav piemēru, kas šajā cīņā palīdzētu. Bez svētajiem tu viegli uzticies mazāk iedvesmojošiem cilvēkiem un ātri sāc sekot citu ceļiem, kuri kādu laiku šķiet aizraujoši, taču nespēj sniegt ilgstošu atbalstu. Esmu laimīgs, ka esmu spējis atjaunot attiecības ar daudziem lieliskiem svētiem vīriešiem un sievietēm no vēstures, kuri ar savu dzīvi un darbiem var būt man īsti padomdevēji.


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus.

Psalms 145:14


LŪGŠANA

Tā ir patiesība. Es esmu viens no tiem, kas uzdrošinās ticēt, ka varu dzīvot kopā ar Tevi. Tava godība spoži staro, bet tā nav pārdrošība, kas padara mani drosmīgu. Es cenšos pastāvēt Tavā gaismā tikai tāpēc, ka esmu nācis pazemībā; mans vienīgais mērķis ir pagodināt Tevi ar savu dzīvi. Kaut es vienmēr varētu būtu aizrautīgs un patiess, uzticams un godīgs. Lai manas ausis nekad neiepriecina apmelošana; lai mani vārdi vienmēr ir godājami. Kungs, Tu uzteic tos, kas seko patiesībai, kuri ir uzticīgi un meklē Tevi ar visu sirdi. Tāds es vēlos būt. Es apņemos katru dienu dzīvot Tavā svētajā klātbūtnē. Tu esi mani pagodinājis ar Savu tuvumu, un es plaukstu Tavā žēlastībā. Tava mīlestība ir kā svēta uguns, kas sadedzina kārdinājumus pēc kaut kā vieglprātīga. Tavs cēlums liek man nomesties ceļos. Es paklanos Tavā priekšā, mans Kungs un mans Valdniek, Tev pazemīgi nododot sevi visu. Tevi pielūgt ir mans lielākais prieks.


UZDEVUMS

Ieplāno laiku, lai šovakar piedalītos Visu svēto dienas dievkalpojumā un pārdomātu šo svētku kristīgo nozīmi. Šajā dienā tiek godināti visi Baznīcā zināmie svētie, kā arī tie, kuriem Baznīcas kalendārā nav veltīta īpaša piemiņas diena un par kuriem neviens nezina, bet kuri pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu.

bottom of page