top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 306. diena

PIEMINOT MIRUŠOS


Atcerēties manu māti nenozīmē atkal un atkal stāstīt par viņu maniem draugiem, tas nenozīmē arī bildes pie sienas vai pieminekli uz viņas kapa; tas pat nenozīmē pastāvīgi domāt par viņu. Nē. Tas nozīmē iesaistīt viņu Dieva nepārtrauktajā pestīšanas darbā, ļaujot viņai izkliedēt manī mazliet vairāk manas tumsas un vest mani mazliet tuvāk gaismai. Šajās sēru nedēļās viņa ar katru dienu arvien vairāk manī nomira, padarot neiespējamu man pieķerties viņai kā manai mātei. Tomēr, ļaujot viņai aiziet, es viņu nepazaudēju. Drīzāk es atklāju, ka viņa man ir tuvāk nekā jebkad agrāk. Kristus Garā un caur to viņa patiešām kļūst par daļu no manas būtības.


SVĒTIE RAKSTI

Kungs, mūsu valdniek, cik augsti godājams Tavs vārds visās zemēs! Tava varenība sniedzas debesu augstumos! No bērnu un zīdaiņu mutes Tu sev esi izveidojis pretspēku saviem pretiniekiem, lai liktu apklust saviem naidniekiem un sacensoņiem.

Psalms 8:2-3


LŪGŠANA

Ne caur serafiem vai ķerubiem, bet gan no zīdaiņiem un bērniem jūs esat pilnveidojuši slavēšanu. Tēvs, paldies Tev par šiem mazajiem – šiem pamestās mīlestības un dedzīgās ziedošanās piemēriem. Tu mums uzticīgi atgādini, kā ir būt brīvam no satraukuma un rūpēm un uzticēties Tev no visas sirds. Viņu priecīgā slavēšana apklusina ienaidnieka muti. Svētī bērnus ar dievišķo aizsardzību. Sargi tos – viņu garu, dvēseli un ķermeni. Pievelc tos Sev arvien tuvāk, lai viņi nekad nenoklīstu. Lai cerība un ticība ir tuvi viņu draugi. Lai viņi nekad nesapinas reliģijas likumos, bet paliek brīvi piedzīvot bijību, satiekoties ar Tevi. Piepildi tos ar gudrību un žēlastību. Lai bezbailība, līdzjūtība un gudrība dod viņiem spēku pārveidot pasauli. Piepildi bērnus ar bērnišķīgu ticību un priecīgām gaidām. Paldies, ka atgādini mums, kā ir būt Tavam bērnam. Lai mēs nekad nebeidzam priecāties par dzīvi kopā ar Tevi.


UZDEVUMS

Savā šodienas lūgšanā aizlūdz par ģimeni – savu, savu radu vai draugu, - pateicoties Dievam par žēlastību un dāvanu būt kopā vienam ar otru un mīlēt savus tuvākos.


bottom of page