top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 307. diena

APLIECINOT GAISMU


Cilvēki, kuri ir iepazinuši Dieva prieku, nenoliedz tumsu, bet izvēlas tajā nedzīvot. Viņi apgalvo, ka gaismai, kas spīd tumsā, var uzticēties vairāk nekā pašai tumsai, un ka nedaudz gaismas var izkliedēt daudz tumsas. Viņi viens otram norāda uz gaismas uzplaiksnījumiem šur un tur, un atgādina viens otram, ka atklāj apslēpto, bet patieso Dieva klātbūtni. Viņi atklāj, ka ir cilvēki, kas dziedē viens otra brūces, piedod viens otra pāridarījumus, dalās ar savu mantu, veicina kopības garu, priecājas par dāvanām, kas tiem dotas, un dzīvo, pastāvīgi gaidot Dieva pilnīgās godības izpausmi.


SVĒTIE RAKSTI

Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.

Mateja evaņģēlijs 5:16


LŪGŠANA

Kāds gods ir slavēt Tavu vārdu. Būt zināmam kā tādam, kas no sirds mīl Dievu. Pazīt to Vienu, kurš mani veidojis - debesu un zemes Radītāju. Es vairāk paļaujos uz Tavu mīlestību, nevis uz savu spēju paveikt kaut ko lielu. Tu esi nodevis zemi manā pārziņā, tāpēc paliec man blakus. Atbrīvo mani no bailēm, kas attur mani. Ja es izstaroju gaismu, tas ir tikai tāpēc, ka Tu to izstaro caur mani. Ja es godbijībā noliecos Tavā priekšā, Tu dod man vairāk. Vairāk no Tevis. Vairāk miera. Vairāk prieka. Taču visvairāk Tu piepildi manu dvēseli, pārpludinot mani ar neremdināmu vēlmi Tevi iepazīt vēl vairāk. Tava svētība plūst manā dzīvē un turpinās plūst nākamajās paaudzēs. Tavi apsolījumi ir mans prieks. Kad Tu uzrunā manu sirdi, es Tevī klausos ar pazemību. Ved mani pāri robežām, ar kurām esmu ierobežojis savu ticību. Palīdzi man atcerēties, kas es esmu – to mani, ko es vēl neredzu.


UZDEVUMS

Paveic šodien kaut ko, kas tev asociējas ar gaišumu un raisa līdzcilvēkā prieku – tā var būt īsa uzmundrinājuma ziņa, telefona zvans, apvaicājoties, kā otram klājas, ar kādu kopā pavadīts laiks! Ienes šajā dienā mazliet gaismas, kas izgaismo krēslaino novembra dienu tev un vēl kādam citam!


bottom of page