top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 308. diena

MĪLESTĪBAS ATCERAS


Mēs joprojām varam mīlēt savus mīļos, kuri ir miruši. Nāve dažkārt padziļina tuvību... Es uzskatu, ka pēc šķiršanās daži cilvēki joprojām mums ir ļoti nozīmīgi mūsu sirdīs un atmiņās. Atcerēties tos ir daudz kas vairāk nekā tikai domāt par viņiem, jo viņi kļuvuši par daļu no visas mūsu būtības. To zinot, es varu dzīvot dziļā pārliecībā, ka man ir mīlestība, ko sniegt cilvēkiem ne tikai šeit, bet arī ārpus savas īsās, mazās dzīves. Es esmu cilvēks, kuru mīl ilgāk par savu īso, mazo mūžu. Es esmu cilvēks, kuru Dievs mīlēja pirms manas dzimšanas un kuru Dievs mīlēs arī pēc tam, kad aiziešu. Šis īsais mūžs ir mana iespēja saņemt mīlestību, padziļināt mīlestību, augt mīlestībā un sniegt mīlestību. Kad nomiršu, mīlestība turpinās darboties, un caur vienotību ar Dievu es turpināšu mīlēt tos, kurus atstāju.

SVĒTIE RAKSTI

Jūsu mīlestība lai ir neliekuļota. Nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs.

Pāvila vēstule romiešiem 12:9


LŪGŠANA

Kad es Tevi pielūdzu, man jāatceras daudzie veidi, kā Tu mani mīli. Es piepildīšu savu garu, dvēseli un prātu, priecājoties par Tavu laipnību. Un būšu pateicīgs – vienmēr pateicīgs. Tu rūpējies par mani vairāk nekā putni uz lauka. Tu apģērb mani ar savu skaistumu. Katrs elpas vilciens, ko ievelku, ir dāvana no Tevis. Tavas svētās asinis plūst pa manām vēnām. Visa zeme ir Tavas godības piepildīta, tomēr Tu esi izvēlējies ielikt Tavu Garu manī. Katrs mans asinsvads, katra šūna ir Tavu maigo roku rūpīgi veidota. Cik ļoti mani mīl Tas, kurš ir mīlestība. Es esmu tik ļoti Tevis svētīts. Katru dienu es izbaudu Tavas sadraudzības skaistumu. Katrā saullēktā mani apņem Tava apsolījuma siltums. Pirms vakarā ieslīgstu miegā, Tu mani mierini ar savu balsi. Bēdās un sāpēs Tu mani piecel, lai varu redzētu Tavu seju. Kad parādās ļaunums, Tu aizdzen manas visdziļākās bailes. Prieka brīžos Tu dejo ar mani kalnu virsotnēs. Tu pret mani esi tik labs!


UZDEVUMS

Ieplāno šonedēļ vienu rītu, kad saullēkta laikā vari būt īsā lūgšanā un piedzīvot, kā tevi apņem Dieva apsolījuma siltums. Pēc tam pa dienu mēģini izbaudīt Debesu Tēva sadraudzības skaistumu…


bottom of page