top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 309. diena

SĒRAS KĀ CEĻŠ UZ BRĪVĪBU


Esmu dziļi pārliecināts, ka to cilvēku nāve, kurus mēs mīlam, vienmēr ir arī mūsu nāve, proti, nāve, kas aicina mūs padziļināt mūsu pašu pamata apņemšanos un veidot jaunu brīvību, lai pasludinātu to, kam mēs ticam visvairāk. Sēras ir process, kurā jūs it kā tiekat atbrīvots no vecajām saitēm, veidojoties jaunām, garīgākām saitēm.


SVĒTIE RAKSTI

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs jūsu ticībā ar visu prieku un mieru, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā.

Pāvila vēstule romiešiem 15:13


LŪGŠANA

Tu gaidi mani klusumā. Es jūtu, ka Tu liegi pieskaries manai sirdij, un es Tev atbildu, pilnībā uzticoties. Es apklusinu savas skaļās domas un pievēršu visu uzmanību Tev. Pieskaries manām acīm, lai varu Tevi redzēt. Pačuksti Savas mīlestības noslēpumus, kas liktu manai sirdij ilgoties. Ja vien es spētu paņemt rokās šo kaislību, kas manī virmo. Bet nē – mīlestību nevar saprast ar prātu. To var izbaudīt tikai ar sirdi. Tā ir Tava lielākā dāvana – Tava būtība. Šeit, Tavos apskāvienos, esmu pilnībā piepildīts – kā bērniņš, kas atpūšas mammas rokās. Es atmodīšos ar atbildēm uz lūgšanām, kas reiz nomāca manu dvēseli, taču pagaidām nekam citam, šķiet, nav nozīmes. Šī ir vieta, kur izpaužas mans liktenis - būt kopā ar Tevi. Vārdi nevar izteikt to, kas notiek manā sirdī, tāpēc es palikšu klusumā. Izbaudot brīnumu.


UZDEVUMS

Atrodi laiku izlasīt apustuļa Pāvila vēstules romiešiem 15. nodaļu un pārdomā, kādu jautājumu vai dzīves jomu tu patlaban vēlētos Dievam nodot pilnībā, Viņam uzticoties un kļūstot cerības un miera piepildītam.


bottom of page