top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 310. diena

DIEVA VIENOJOŠĀ MĪLESTĪBA


Kad tu savā dziļākajā būtībā esi saistīts ar kāda cita cilvēka dziļāko būtību, šī cilvēka prombūtne var būt sāpīga, taču tas tevi aizvedīs pie pilnīgas kopības ar šo cilvēku, jo mīlēt vienam otru nozīmē mīlēt Dievu. Ja vieta, kur Dievs mīt tevī, ir cieši saistīta ar to vietu, kur Dievs mājo otrā, tad otra cilvēka prombūtne nav graujoša. Gluži pretēji, tas mainīs tevi, lai tu dziļāk ieietu kopībā ar Dievu, visas vienotības un kopības starp cilvēkiem avotu.


SVĒTIE RAKSTI

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet, ka viņš mūs mīlējis un sūtījis savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga.

Jāņa 1. vēstule 4:7-12


LŪGŠANA

Es jūtu, kā Tava mīlestība pārklāj visu manu dzīvi – tā vada mani, aizsargā mani, mīlot mani. Tu esi kopā ar mani ikkatrā gadalaikā – kā mans Draugs, mans Kungs, mans Dziedinātājs. Kad esmu vājš, Tu mani stiprini. Kad esmu laimīgs, Tu esi manu dziesmu iemesls.

Tava mīlestība mani ieskauj un nekad neatstāj. Nav tādas vietas, kur es varētu aizbēgt no Tava Gara vai paslēpties, lai Tu mani neredzētu. Tu esi visur. Spīdošā saulē vai mirušo valstībā – Tu tur esi. Tu mani atradīsi un atvedīsi pie Sevis.

Paldies par to, kā Tu rūpējies par mani. Es esmu pārliecinātāks par Tavu mīlestību pret mani nekā par jebko citu šajā pasaulē. Tu redzi pāri maniem vārdiem un izproti katru manas sirds un dvēseles kustību. Tu saproti katru manu domu, pat pirms es to esmu sācis domāt. Kad esmu kopā ar Tevi, viss ir pavisam skaidrs. Tava mīlestība ir kā debesis uz zemes.


UZDEVUMS

Noklausies Tezē kopienas dziesmu “Jēzu Kristu” (“Jesus le Christ”) un pārdomā tās vārdus: “Jēzu Kristu, iekšējā gaisma, neļauj mani uzrunāt manām tumšajām domām. Jēzu Kristu, iekšējā gaisma, ļauj manī ienākt Tavai mīlestībai”.

Dziesmu vari atrast YouTube platformā:

https://www.youtube.com/watch?v=AqoYsauFa2I&ab_channel=MaureenTeresaWard

bottom of page