top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 312. diena

LABPRĀTĪGA MĪLESTĪBA


Mīlestība cilvēku starpā, pirmkārt, nav jūtas, emocijas vai noskaņojums, bet gribas lēmums būt uzticamiem viens otram. Nav tādu cilvēku, kurus spējam mīlēt bez nosacījumiem. Mēs visi esam nepilnīgi, salauzti, grēcīgi cilvēki, bet tomēr spējam mīlēt, jo mēs varam izvēlēties būt uzticīgi un pastāvīgi piedot viens otra nepilnības.


SVĒTIE RAKSTI

Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.

Efeziešiem 4:32


LŪGŠANA

Kungs, Tava mīlestība ir kā svētību pilna dārgumu lādīte. Es ienirstu šajās pasakainajās veltēs un satveru rokās un sirdī šīs bagātības. Nekas nelīdzinās Tavas mīlestības apskāvienam un nekas nepiepilda ar cerību, kā Tu to spēj. Tu esi viss – mans dzīves lielākais prieks, un es esmu bagātākais cilvēks pasaulē, jo dzīvoju Tavā žēlastībā. Tu dāvā man pestīšanu, veselību, mieru un iztiku. Tu esi atbilde katrai lūgšanai, ko jebkad esmu lūdzis. Tu piepildi mani ar gudrību un spēku, izgaismojot bailes, lai nevaru tās noslēpt. Tava mīlestība nekad nebeidzas, un tā ir vērtīgāka par dārgumiem. Tā izdaiļo mani un dara pilnīgu. Kungs, es vēlos iepazīt šīs mīlestības plašumus un dziļumus, lai varu peldēt tās ūdeņos brīvi.


UZDEVUMS

Iekārto burtnīcu, kurā katru reizi, kad vēlies izcelt kādu nepilnību tuvākajā, ierakstīt divas lietas, par kurām attiecībā uz viņu esi pateicīgs, lai vairojas mīlestība.


bottom of page