top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 313. diena

CEĻŠ UZ JAUNU DZĪVI


Viena no visizaicinošākajām lietām, kas mums jāiemācās, ir pieņemt dzīvi kā nemitīgas kustības vai dažādu pārmaiņu pilnu ceļu. Piedzimstot mēs pametam mātes klēpi, lai dotos plašākā, spožākā pasaulē. Šis brīdis maina visu, un nav iespējams griezties atpakaļ. Kad sākam skolu, mēs atstājam mājas un ģimeni, lai ieplūstu plašākā kopienā, kur arī mūsu dzīves kļūst plašākas un izvērstākas. Vēlāk, kad mūsu bērni ir pieauguši un viņi prasa vairāk telpas un brīvības, kā mēs spējam piedāvāt, mūsu dzīves var šķietami zaudēt jēgu. Viss turpina mainīties. Kad kļūstam vecāki, zaudējam darbu vai dodamies pensijā, viss mainās vēlreiz. Šķiet, ka mēs nemitīgi pārejam no vienas fāzes otrā, kaut ko iegūstot un kaut ko zaudējot – kādu cilvēku, kādu vietu, kaut ko svarīgu.

Tu izdzīvo visas šīs pārmaiņas vidē, kurā nemitīgi tiec pakļauts kārdinājumam ļauties sajūtai, ka esi sagrauts, dusmīgs, nospiests pie zemes. Zaudējumi pastāvīgi atgādina, ka neesi perfekts, ka nekas nenotiek, kā plānots, ka pieredze var būt sāpīgāka, kā cerēji, vai ka gaidīji kaut ko no attiecībām, kas tā arī nepiepildījās. Tu jūti vilšanos, kad piedzīvo neskaitāmus personīgus zaudējumus: veselību, mīļoto, darbu, cerības, sapņus. Visa dzīve ir neskaitāmu zaudējumu pilna. Un katru reizi līdz ar zaudējumiem nāk izvēle. Tu vari izvēlēties izdzīvot zaudējumus kā ceļu uz dusmām, vainošanu, naidu, depresiju vai arī saskatīt zaudējumos ceļu uz kaut ko jaunu, kaut ko dziļāku, nozīmīgāku. Jautājums nav, kā izvairīties no zaudējumiem, bet kā pārvērst tos par ceļu pretī lielākiem dzīves apvāršņiem un brīvībai.


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs, jūsu Dievs, kas iet jums pa priekšu, Viņš par jums karos, tāpat kā Viņš, jums to pašiem redzot, ir jums palīdzējis Ēģiptē.

5 Mozus 1:30


LŪGŠANA

Kungs, es nododu sevi Tev un esmu atvērts Tavam meklējošajam skatienam. Attīri mani, lai spēju līdzināties un kalpot Tev. Atturi manu sirdi no pārkāpumiem un vadi, lai godīgums un svētums nosaka to, kas esmu. Pazemībā nāku Tavā priekšā un apzinos Tavu pārveidojošo spēku. Tava žēlastība allaž vada mani pretim patiesībai. Tu esi mans iepriecinājums un paraugs, kam brīvprātīgi sekoju. Es atzīstu Tavu vadību savai dzīvei. Ļauj, lai manas sirds lūgšanas atbalso Tavu varenību. Izgaismo manu dvēseli un ļauj, lai ik vārds, kas nāk pār manām lūpām, ir gaismas piepildīts.


UZDEVUMS

Attēlo vizuāli (zīmējot vai kolāžas veidā) vienu situāciju, kad piedzīvotais zaudējums pavēra ceļu jaunai pieredzei.

bottom of page