top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 315. diena

IZVĒLE PAR LABU PRIEKAM


Esmu pārliecināts, ka mēs varam izvēlēties būt priecīgi. Tas iespējams katru reizi, kad izlemjam atbildēt kādam notikumam vai personai ar prieku skumju vietā. Kad patiesi ticam, ka Dievs ir dzīvība un tikai dzīvība, tad nekam nav jāspēj mūs ievilkt nāves skumjajā valstībā. Izvēlēties prieku nenozīmē priecīgas sajūtas vai mākslīgu jautrības atmosfēru. Tas nozīmē apņemšanos ar katru soli tuvoties Dzīvības Kungam. Iespējams tāpēc ir tik svarīgi atrast laiku klusajiem meditācijas un lūgšanu brīžiem. Tie ļauj ikkatram kritiski paskatīties uz savu noskaņojumu un virzīties no upura lomas pretim brīvai izvēlei.


SVĒTIE RAKSTI

Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, pasludināt Tā Kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos.

Jesajas 61:1-2


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi klātesošs klusumā. Tu nesaki ne vārda, bet Tavas mīlestības klātbūtne pārspēj miljons balsu. Manas domas ir klusas un es jūtu, kā Tu iepūt dzīvību mana gara dzīlēs. Tava godība staro mani ieskaujošajā tumsā, paceļot sirdi virs horizonta un pieskaroties tai ar krāšņa saullēkta mirdzumu. Lūdzu, tuvojies man, atklāj savus noslēpumus un māci pacelties virs mākoņiem, kur Tavas mīlestības balsi var sadzirdēt vēl labāk.


UZDEVUMS

Šodien aizdedz logā svecīti kā apņemšanos ar katru dienu tuvoties Dzīvības Kungam.

bottom of page