top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 318. diena

IEKŠĒJAIS MIERS UN SABIEDRISKĀ DARBĪBA


Ceļojot pa Amerikas Savienotajām Valstīm un lasot lekcijas par Centrālameriku, es sapratu, ka, kamēr es sevi izsmēlu, lai novērstu karu, kara sākšanās iespējas tikai pieauga. Tas man ir palīdzējis saprast, ka dažkārt ļaunie spēki pavedina mūs strādāt miera labā tādā veidā, ka mēs esam tuvu dvēseles zaudēšanai. “Miera svētceļniece” palīdzēja man saskatīt, cik svarīgs ir iekšējais miers.* Tā ir Dieva klātbūtnes sajūta mūsu dzīvē, kas ļauj mums paļauties uz Dieva miera spēku pat tad, kad mēs darām tikai mazliet. Dzīvojot “L’Arche”** kopā ar cilvēkiem ar intelektuāliem un attīstības traucējumiem, arī man atklājās atklāsme par mieru, kas nepieder šai pasaulei, bet te jau atrodams.

Piedomājiet, lai padarītu šo iekšējo mieru par savu galveno prioritāti… Kad mēs izstarojam Kristus mieru, mēs esam miera nesēji, un tad mūsu aktivitātes miera veicināšanai var liecināt par šo iekšējo mieru. Bet bez šī iekšējā miera mūsu rīcība viegli kļūst par kara un izpostīšanas instrumentiem.

Jēzus vārdi “Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties Cilvēka Dēla priekšā.” (Lūkas 21:36) mums šajās dienās ir ļoti būtiski. Mums vispirmām kārtām būtu jākoncentrējas uz mūsu lūgšanām. Bez lūgšanas pat mūsu labie nodomi mūs novedīs pie mūsu pašu sagrāves.


* No 1953. gada līdz 1981. gadam sieviete, kas sevi dēvēja tikai par “Miera svētceļnieci” (Peace Pilgrim), personīgā svētceļojumā par mieru nogāja vairāk nekā 25 000 jūdžu. Tērpusies zilā tunikā un nesot līdzi kabatās tikai dažas laicīgās pasaules mantas, viņa dalījās ar savu vienkāršo, bet dziļo vēstījumu ar tūkstošiem cilvēku visā ASV: “Kad pietiekami daudzi no mums atradīs iekšējo mieru, visas mūsu institūcijas būs miera pilnas un vairs nebūs neviena iemesla karam.”


** “L’Arche” ir starptautiska federācija, kuras mērķis ir māju, programmu un atbalsta tīklu izveide cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. To 1964. gadā Francijā dibinājis kanādietis Žans Vaņjērs (Jean Vanier).


SVĒTIE RAKSTI

Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām - mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!

Jesajas 26:3


LŪGŠANA

Dievs, aizstāvi un iestājies par nabagiem un trūcīgajiem. Atklāj apspiedēju ļaunos plānus, un viņu lūpas klusēs. Kad mēs saucam un lūdzam pēc palīdzības, celies taisnībā un izglāb mūs no ļaunā. Tu nekad mūs nepievilsi!

Mēs Tev uzticamies – katrs Tavs solījums, katrs vārds, ko Tu izrunā, ir pilnīgs. Tava rakstura nevainojamā tīrība rosina cerību un aizdedzina ticību Taviem solījumiem. Tu mūs vienmēr pasargāsi. Tu atkal un atkal esi pierādījis, ka Tava uzticība mums ir patiesa.

Esot uzticīgs vienmēr, Tu pacel tos, kas pieder Tev, un pasargā mūs, kamēr tumsa savā lepnībā klīst apkārt. Ar patiesību, kas ir tik tīra kā attīrīts sudrabs, Tu atbrīvo dievbijīgos. Tu būs neiecietīgs pret tiem, kas mums dara pāri. Tu esi mūsu Glābējs – Tavās rokās esam drošībā.


UZDEVUMS

Aizver acis. Domās noskaiti līdz desmit. Iztēlojies, ka tev blakus ir Jēzus, kurš par tevi atdevis dārgāko – Savu dzīvību, - jo tevi tik ļoti mīlējis. Iztēlojies, ka saņem Jēzus roku, un jūs kopā varat lūgt par mieru – tavu iekšējo mieru, mieru tev apkārt esošos cilvēkos un mieru pasaulē.


bottom of page