top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" - 319. diena

DIEVS DARBOJAS PASAULĒ


Mums jāiemācās domāt par ikdienas notikumiem, kas notiek mūsu kopienā vai plašākā pasaulē, uztverot tos kā iespēju iepazīt Dievu arvien jaunos veidos. Ir gan garīgā dzīve, gan politiskā un ekonomiskā pasaule, bet kaut kādā veidā mums tiešām jātic, ka Dievs ir vēstures Dievs, kas darbojas ikdienas notikumos... Ir svarīgi iemācīties lasīt avīzi ar sirdi, redzot, ka Dievs darbojas cilvēku vidū, un apzinoties milzīgo cīņu, kurā esi iesaistīts – cīņu starp ļauno spēku un apslēpto Dieva mīlestību. Dievs ir klātesošs, taču tev jāsaskaras arī ar realitāti… Tu varbūt zini par Īriju, Irānu un Irāku, kā arī zini par kopienām dažādās pasaules vietās, kurās cilvēki cieš... taču neuztver tās kā satraucošu lietu kopumu, bet saskati to, ka Dievs darbojas šajā pasaulē. Pasaule un ikdienas notikumu realitāte jāizprot ar Dieva prātu un sirdi.

Lūgšanai pakāpeniski būtu jākļūst arvien vairāk vērstai uz realitāti. Lūgt nenozīmē sēdēt, fantazēt un sapņot ar vaļējām acīm. Lūgt nozīmē skatīties uz Jēzu, kurš ir īsts, un ticēt arvien vairāk. Vislielākā realitāte ir Dieva klātbūtne pasaulē. Dievs ir galvenā realitāte, no kuras par reālām top visas pārējās lietas. Tas, kas nav īsts, nepieder Dievam.


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs ir debesīs uzcēlis savu troni, un Viņa ķēniņa valstība valda pār visu.

Psalms 103:19


LŪGŠANA

Kungs, kad mani nomāc satricinājumi un bailes, dod man nelokāmu ticību. Sagrauj visas bailes ar Savu spēcīgo mīlestību. Es atmetu katru domu, kas mēģina likt manām problēmām izskatīties lielākām par Tevi. Tev nekas nav par grūtu. Nekas.

Es ticu. Lietās, kurās mana ticība ir vāja, es lūdzu Tavu žēlastību. Es turpināšu sludināt Tavus apsolījumus, ļaujot tiem dziļi iesakņoties manā sirdī, lai tie manī kļūtu dzīvi. Es sev atgādinu par daudzajām reizēm, kad Tu man esi apliecinājies. Tu nekad neesi par mani aizmirsis, bet tad, kad man šķitīs, ka esi, es nopurināšu nost šos melus un piekļaušos Tev Tavā mīlestībā.

Es atbrīvošos no vēlmes kontrolēt un visu saprast. Es meklēju Tavu gudrību un ticu, ka, ja ir kaut kas, ko Tu vēlies, lai es darītu, Tu man to parādīsi. Es atsakos uztraukties. Es esmu radīts, lai uzticētos Tev un būtu mierā. Ļauj, lai manas acis saskatītu šo situāciju tā, kā Tu to esi iecerējis.

Tu izvedīsi mani visam cauri. Tu mīli mani. Ticība man sniedz drošību.


UZDEVUMS

Šovakar pārdomā notikumus pasaulē, par kuriem esi dzirdējis vai lasījis dienas gaitā, un savā vakara lūgšanā, kas varbūt būs vairāk vērsta uz realitāti kā parasti, lūdz, lai Kristus mīlestība pārklāj visus tos, kuru ciešanas dažādās pasaules vietās tevi šodien uzrunājušas.


bottom of page