top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 320. diena

MAIGA UN PAZEMĪGA SIRDS


Dieva jautājums ir: “Vai jūs lasāt sava laika zīmes kā zīmes, kas aicina jūs nožēlot grēkus un atgriezties?” Tas, kas ir patiešām svarīgi, ir mūsu vēlme ļaut mūsu brāļu un māsu milzīgajām ciešanām atbrīvot mūs no jebkādas augstprātības, visiem spriedumiem un nosodījuma un veidot mūsu sirdi tādu, kas ir tikpat maiga un pazemīga kā Jēzus sirds.


SVĒTIE RAKSTI

Ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā!

Pāvila vēstule romiešiem 8:39


LŪGŠANA

Kungs, nāc un satiec mani. Es zinu, ka esi tuvumā, taču es jūtos tā, it kā nevarētu Tevi aizsniegt. Es ilgojos pēc Tava mīlestības piepildītā apskāviena. Iedves dzīvību manās garīgajās sajūtās, lai katra mana daļa Tevi apzinātos. Apklusini pasaules trokšņus un ieved mani Sava miera klusumā. Ļauj man sajust Tavu smaržu, lai mani piepilda arī tā. Tava klātbūtne ir tik dziļa un piepildoša, un man gribas to izbaudīt vēl un vēl. Man pietrūkst Tavas mīlestības vairāk kā dienišķās maizes. Es nevēlos Tevi mīlēt no tālienes. Es vēlos, lai mana sirds būtu kā lūgšanu kapela – lai es varētu dzīvot pastāvīgā savienībā ar Tevi. Pārpludini mani ar dzīvā ūdens straumēm. Ļauj, lai mana dzīve kļūst par plūstošu, mutuļojošu pavasari manī.


UZDEVUMS

Šodien palīdzi kādam savam draugam vai paziņai spert soli tuvāk apziņai un pārliecībai, ka viņa vai viņš ir Dieva mīlēts! Tas var būt kāds negaidīts iepriecinājums, atbalstošs vārds, apvaicāšanās par to, kā šim cilvēkam klājas… jebkas, kas uz brīdi var apklusināt pasaules trokšņus un tā vietā ļaut ienākt mīlestībai.


bottom of page