top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 322. diena

ATPAZĪSOT NABADZĪGO DĀVANAS


Es esmu dziļi pārliecināts, ka mēs varam strādāt, lai atbrīvotu cilvēkus, tikai tad, ja mēs viņus dziļi mīlam. Un mēs varam viņus dziļi mīlēt tikai tad, ja apzināmies viņu dāvanu mums. Esmu dziļi pārliecināts par sociālo pārmaiņu nozīmi un par nepieciešamību smagi strādāt, lai izveidotu taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību. Taču es arī jūtu, ka šo uzdevumu var paveikt tikai caur pateicību un prieku. Tāpēc es arvien vairāk pārliecinos par to, cik svarīgi ir dzīvot Augšāmceltā Kristus Garā. Kristus ir Dievs, kurš solidarizējās ar mūsu cīņām un kļuva patiesi “Dievs ar mums”. Tieši šī solidaritāte viņu aizveda pie krusta, ar kuru viņš uzvarēja nāvi un ļaunumu. Ticēt Augšāmceltajam Kungam nozīmē ticēt, ka Kristū un caur Kristu ļaunums ir uzveikts un ka nāve vairs nav pēdējais vārds. Darbs sociālo pārmaiņu labā man nozīmē darīt redzamu laikā un vietā to, ko principā jau ir paveicis pats Dievs. Tas dod iespēju cīnīties par labāku pasauli nevis aiz vilšanās, aizvainojuma, dusmām vai paštaisnuma, bet gan no rūpēm, mīlestības, piedošanas un pateicības.


SVĒTIE RAKSTI

To es jums sacīju, lai mans prieks paliktu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs viens otru mīlētu, kā es jūs mīlēju.

Jāņa evaņģēlijs 15:11-12


LŪGŠANA

Kungs, no visas sirds un pilnībā - es esmu Tavs. Es noliecos Tavā priekšā un aicinu Tevi būt par manas sirds Karali. Atdzīvini mani ar Saviem svētajiem skūpstiem. Stiprini mani ar Savu mīlestību, jo pat viens mirklis bez Tevis šķiet pārāk garš. Kad man šķita, ka tas nav iespējams, Tu pārvarēji sienas, kuras biju uzcēlis, un ar Savu mīlestību iekaroji manu sirdi. Tagad es stingri stāvu šīs atklāsmes gaismā. Tu mani mīli un nekad neatstāsi. Tu esi uzticīgs, pat tad, ja es tāds neesmu. Tādu es Tevi tagad redzu – to Vienīgo, kuru mīl mana sirds. Ak, kā es mīlu Tavu seju! Ienāc manas sirds dārzā; modini to dienu no dienas ar Saviem maigajiem čukstiem, kas atdzīvina manu dvēseli. Es palikšu uzticīgs diženajam “Es esmu”. Dzīvot ar Tevi ir neaprakstāms prieks; ikkatra sapņa piepildījums. Tu esi mani apņēmis ar Savu mīlestību, un es vienmēr būšu kopā ar Tevi! Šī ir mīlestības atklāsme.


UZDEVUMS

Izdari šodien to, kas tevī raisa prieku!


bottom of page