top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 325. diena

TĒRĒ LAIKU DIEVAM


Mūsu utilitārajā kultūrā, kurā ciešam no kopīgas nepārvaramas tieksmes darīt kaut ko praktisku, izpalīdzošu vai noderīgu un kur mēs jūtamies spiesti sniegt ieguldījumu, kas mums dotu vērtības sajūtu, kontemplatīva lūgšana ir kaut kas absolūti pretējs. Tā nav ne noderīga, ne praktiska mūsu izpratnē. Tā vienkārši ir šķietama laika iztērēšana ar Dievu un Dievam. Tā caururbj mūsu aizņemtību un atgādina mums un citiem, ka Dievs, nevis mēs, rada un uztur pasauli.


SVĒTIE RAKSTI

Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību.

Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā.

Kungs, Dievs Cebaot, klausi manu lūgšanu, ņem to vērā, Jēkaba Dievs! (Sela.)

Ak, Dievs, mūsu vairogs, skaties šurp un uzlūko Sava svaidītā vaigu!

Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos! Jo saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņš dod žēlastību un godu. Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.

Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz Tevi paļaujas!

Psalms 84:6-13


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi radījis visu redzamo un neredzamo. Tu dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Piedod, ka ļauju sevi ievilkt pasaules skrējienā - iegūt vairāk, darīt vairāk un būt vairāk. Piedod, ka reizēm pats apzināti izvēlos palikt tajā, nevis atsaukties Tavam aicinājumam kopā ar Tevi doties uz kluso vietu būt kopībā. Jēzus meklēja un atrada laiku, kad būt Tavā tuvumā, pat ja tas bija agrā rītā pēc smagas un garas kalpošanas dienas. Palīdzi mainīt manu sirdi un skatījumu uz laiku, ko pavadu ar Tevi klusumā, vienkārši esot Tavā klātbūtnē - tā nav tukša laika izniekošana, bet gan atsaukšanās Tavai mīlestībai. Tavā klātbūtnē es piedzīvoju mīlestību, iepazīstu Tevi un varu būt patiess. Šis laiks izmaina mani un to, kā dzīvoju pārējo dienas daļu. Patiesi, tā drīzāk ir laika ieguldīšana svarīgākajās attiecībās, pat ja pasaule to sauc par izniekošanu.


UZDEVUMS

Šodien apsēdies ērti un pavadi 10 minūtes vienkārši klusumā Dieva priekšā. Ja ir iespēja, vari raudzīties uz ikonu vai krustu. Radi iespējami mierīgu vidi - izslēdz mūziku, noslēdz telefonam skaņu un noliec to ārpus rokas stiepiena attāluma. Kad domās sāc sastādīt darāmo darbu sarakstu, pēkšņi atceries, ko šķietami svarīgu un steidzamu, atlaid šīs domas un atgriezies pie Dieva klātbūtnes apzināšanās.


Kad pagājušas 10 minūtes, pieraksti, kā juties un kas notika tavā prātā. Cik grūti bija “izniekot” 10 minūtes Dievam? Cik grūti tās būtu pavadīt sociālajos tīklos vai izglītojošos video vai grāmatās?


bottom of page