top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 326. diena

MUĻĶI KRISTUS DĒĻ


Reizēm mums jāuzdrīkstas būt muļķiem Kristus dēļ. Tas nozīmē, ka reizēm mums jābūt gataviem dot ēdienu cilvēkiem, kuriem tas īsti nav vajadzīgs vai kuri nav to pelnījuši. Un reizēm mums jābūt gataviem sastrādāties ar kādiem cilvēkiem, kas varētu mēģināt mūs pat izmantot. Iespējams, tas ir vistuvākais veids, kā piedzīvot sevis iztukšošanu. Tā ir pieredze, kur jūtamies nelietderīgi Kunga klātbūtnē.

Es nemēģinu uzslavēt nelietderīgumu, nedz mēģinu ierosināt, ka tev nebūtu jāpārtrauc darīt iesāktās lietas, kad tās dod pretēju rezultātu gaidītajam. Vēlos teikt, ka, ja tu sastopies ar pieredzi, kurā tiec izmantots vai jūties nelietderīgs, iespējams, tu varētu būt tuvu patiesai kristieša pieredzei.

SVĒTIE RAKSTI

Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un, tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei.

Vēstule filipiešiem 2:5-8


LŪGŠANA

Es pateicos Tev, Kungs Jēzu, ka Tu spēri cilvēka prātam tik šķietami muļķīgu un nesaprotamu soli - Tu kļuvi cilvēkam līdzīgs un nomiri pie krusta par mūsu grēkiem. Tādējādi Tu caur Sevi atklāji Dieva Tēva vislielāko mīlestību un žēlsirdību uz cilvēku. Tu zini, ka man nav patīkami, ka citi mani uztver kā muļķi, un bieži satraucos, kā citi mani novērtēs. Piedod, ka vairāk domāju par sevi un rūpējos par savu komfortu, nekā dedzīgi Tev kalpoju un pilnībā nododu sevi Tavās rokās.

Jēzu, kaut mana vēlme atsaukties Tavam aicinājumam ņemt savu krustu un Tev sekot spētu saskanēt ar maniem darbiem, vārdiem un visu ikdienu. Lai tie nav tikai tukši vārdi “Jā, es vēlos! Jā, es gribu sekot!”, bet Tavā žēlastībā un spēkā tie kļūst redzami manā dzīvē. Māci man augt paklausībā Tev, nodot sevi kā dzīvu upuri un ļaut sevi iztukšot. Palīdzi man iepazīt un iemīlēt Tevi vairāk, lai arvien drosmīgāk varu dzīvot un nebaidīties atsaukties Tavam aicinājumam, pat ja tas padara pasaules acīs mani dīvainu un nesaprastu. Labāk esmu muļķis Tevis dēļ, kurš mani mīlestībā ir atpestījis, nevis iederos starp cilvēkiem, kam, iespējams, pat īsti nerūpu. Un vairo manī dievbijības garu, kas ir visas gudrības sākums, lai varu atšķirt Svētā Gara aicinājumu uz paklausību no vienkārši neapdomīgas vai nelietderīgas rīcības.


UZDEVUMS

Lūgšanā pārdomā, vai jebkad esi juties kā muļķis Kristus dēļ un ko tu darīji, kad tā sajuties. Mēģini noformulēt sev, kāda, tavuprāt, ir atšķirība starp būšanu muļķim Kristus dēļ un būšanu vienkārši muļķim.

bottom of page