top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 327. diena

ATSPOGUĻO KRISTUS MIERU


Varbūt tev vajadzētu mājās izveidot lūgšanu istabu. Vietu, kur vari doties un bieži atgriezties, un ļaut Dievam runāt ar tevi.

Nekad neaizmirsti vārdus: "Šajā pasaulē jums būs bēdas, bet esiet droši: "Es pasauli esmu uzvarējis."" Ikreiz, kad pavadi laiku klusumā savā lūgšanu telpā, tu svini Kristus uzvaru pār pasauli (pār nāvi, pār ļaunumu) un ļauj sev jau tagad izgaršot mieru, kas nāk no šīs uzvaras.

Ir tik ļoti svarīgi, ka apkārtējie cilvēki var saskatīt Kristus mieru, kas ir atspoguļots tavās acīs, tavās rokās un tavos vārdos. Tajā ir lielāks spēks nekā visā tavā mācīšanā un organizēšanā. Tā ir patiesība, kas mums jāturpina stāstīt citiem.

SVĒTIE RAKSTI

Redzi, nāk stunda, un tā jau ir klāt, kurā jūs tiksiet izklīdināti katrs savrup, un jūs mani atstāsiet vienu; bet es neesmu viens, jo ar mani ir Tēvs. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis!”

Jāņa evaņģēlijs 16:32-33


LŪGŠANA

Kungs, Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums visos manos ceļos. Es zinu, ka Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Tu brīdini, ka pasaulē man būs bēdas, bet es varu būt ar drošu prātu, jo Tu pasauli esi uzvarējis! Kad atkal būšu skumju vai dusmu pārsteigts, atgādini man par Tavu klātbūtni ikkatrā manas dzīves mirklī un par Savu uzvaru pār pasauli. Lai šie ārējie pārbaudījumi no melnas un paralizējošas tumsas var kļūt par ēnojumu manas dzīves mākslas darbā, kas izceļ patieso gaismas avotu - Tevi, kas mani mīlestībā neatlaid ne mirkli. Tu mani ved cauri nāves ēnas ielejai līdz bagātīgi klātam galdam, kur kopā varam svinēt Tavu uzvaru. Palīdzi man nepadoties un iziet līdz galam cauri šai ielejai, un galā baudīt svinību prieku!


UZDEVUMS

Šodien iekārto savu lūgšanu vietu, ja tāda vēl nav izveidota. Lūdz Dievam žēlastību piedzīvot Kristus uzvaras garšu pār pasauli. Kad esi lūdzis pēc žēlastības, tad pavadi kādu brīdi klusumā.

bottom of page