top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 328. diena

SVĒTAIS KLUSUMS


Pirmajā mirklī klusums var mūs biedēt. Klusumā mēs sākam sadzirdēt tumsas balsis: mūsu skaudību un dusmas, mūsu aizvainojumu un vēlmi atriebties, mūsu iekāri un alkatību, un mūsu sāpes par zaudējumiem, ļaunprātīgu izmantošanu un atraidījumu. Šīs balsis bieži ir skaļas un trauksmainas. Tās pat var padarīt mūs kurlus. Mūsu visdabiskākā reakcija ir bēgt no tām un atkal pievērsties savām izklaidēm.

Taču, ja mums ir disciplīna noturēties un neļaut šīm tumšajām balsīm iebiedēt mūs, tās pakāpeniski zaudēs savu spēku un atkāpsies, atbrīvojot vietu maigākām gaismas balsīm. Šīs balsis runā par mieru, laipnību, lēnprātību, labprātību, prieku, cerību, piedošanu un visvairāk - mīlestību. Tās sākotnēji var šķist mazas un nenozīmīgas, un mums varētu būt grūti tām uzticēties. Tomēr tās ir ļoti neatlaidīgas un kļūst stiprākas, ja turpinām klausīties. Tās nāk no ļoti dziļas un tālas vietas. Tās uz mums ir runājušas jau pirms mūsus piedzimšanas, un tās atklāj, ka Viņā, kurš mūs sūtījis pasaulē, nav tumsas, bet tikai un vienīgi gaisma. Tās ir daļa no Dieva balss, kas sauc uz mums no mūžības: "Mans mīļais bērns, mans vismīļākais, mans prieks."


SVĒTIE RAKSTI

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši līdz ar kaislībām un iekārošanām. Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.

Vēstule galatiešiem 5:22-25


LŪGŠANA

Es zinu, ka Tu esi mīlošs Tēvs, kurš mani mīl un nekad neatstās mani vienu pašu. Bet, kad paraugos uz savu dzīvi, redzu, ka tās ir zināšanas, kas nav iesakņojušās un iedzīvojušās manā sirdī. Piedod, ka nesatveru Tavu roku un nepalieku, paļāvībā stāvot, kad tumsas balsis apkārt teju auro kā skaļa vētra. Piedod, ka neizturu, bet skrienu paslēpties un piepildu sevi ar dažādiem uzmanības novērsējiem - ekrāniem, ēdienu vai ko citu. Es gribu beidzot ieraudzīt savā dzīvē neatlaidības augļus - ka satveru Tavu roku, Tavā žēlastībā tuvojos Tev un redzu, kā tumsa aizbēg prom. Es gribu redzēt, kā Tava gaisma uzaust manā dzīvē kā saule pēc tumšas nakts. Un sadzirdēt, kā šajā jaunajā sākumā Tava balss atskan mīlestībā. Lai es iesakņojos Tavā patiesībā un atsaucos Tev mīlestībā, lai Svētā Gara auglis var nobriest manā dzīvē un to var baudīt apkārtējie un godināt Tevi. Lai mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība top redzami un sagaršojami manā dzīvē.


UZDEVUMS

Šodien trenē disciplīnu klusā lūgšanā.

Ja iespējams, paliec lūgšanā, līdz skaļās tumsas balsis zaudē spēku un vari sadzirdēt klusākās gaismas balsis, par ko rakstīts šodienas pārdomās.

Ja tumsas balsis šķiet ļoti skaļas un neatlaidīgas, izturi vismaz 10 minūtes klusumā Dieva priekšā un mēģini vēlreiz rītdien. Un mēģini vēlreiz parīt un aizparīt, un nepadodies, līdz kādu dienu izdodas saklausīt Dieva mīlestības balsi.bottom of page