top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 329. diena

KLUSUMS UN RUNĀŠANA SADER KOPĀ


Lai sevi no sirds pazītu un pilnībā atzītu savu unikālo ceļojumu, mums jābūt citu pazītiem un atzītiem par to, kas patiesi esam. Mēs nevaram dzīvot garīgo dzīvi slepenībā. Mēs nevaram atrast ceļu uz mūsu patieso brīvību, ja pilnībā nošķiramies no citiem. Klusums bez runāšanas ir tikpat bīstams kā vienatne bez kopības. Klusums un runāšana sader viens ar otru.


SVĒTIE RAKSTI

Un notika, ka tanīs dienās Jēzus nāca no Nacaretes Galilejā un tika Jāņa kristīts Jordānā. Un tūdaļ, no ūdens izkāpdams, viņš redzēja debesis atveramies un Garu kā balodi uz Viņu nolaižamies. Un balss atskanēja no debesīm: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts." Un Gars Viņu tūdaļ aizveda tuksnesī. Un Viņš bija tuksnesī četrdesmit dienas, un sātans Viņu kārdināja, un Viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi Viņam kalpoja. Pēc tam kad Jānis bija nodots, Jēzus nāca uz Galileju un sludināja Dieva evaņģēliju, sacīdams: "Laiks ir piepildīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju."

Marka evaņģēlijs 1:9-15


LŪGŠANA

Paldies Tev, mans Dievs, ka vēl pirms Jēzus kalpošanas Tu teici: "Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man ir labs prāts." Paldies, ka mana vērtība Tavās acīs nav balstīta uz maniem darbiem un vārdiem, bet tā izriet no Tevis un Tava darba. Palīdzi man pilnībā pieķerties Tev, lai Tava mīlestība ir manas sirds un dzīves centrā, un lai tā caurstrāvo visu, kas esmu un ko daru. Piepildi mani ar Savu Svēto Garu, ar dievbijības garu, lai varu arvien pilnīgāk atsaukties Tev ik mirkli. Lai Tavā žēlastībā šo dzīves svētceļojumu varu noiet līdz galam un dzirdēt Tevi sakām: ''Labi darīts, mans labais un uzticamais kalps." Lai palieku uzticams un paklausīgs gan klusajos tuksneša laikos, gan brīžos, kad aicini sludināt Dieva evaņģēliju. Māci mani arī ikdienā atrast ritmu, kurā ir gan klusums Tavā priekšā, gan vārdi, kas izteikti īstā laikā un veidā. Veido mani, Svētais Gars, lai mani vārdi, darbi, domas un griba ir saskaņoti ar Tavējiem.


UZDEVUMS

Lūgšanā atskaties uz aizvadīto nedēļu savā dzīvē, kāda vieta tajā ir bijusi klusēšanai un kāda runāšanai, kāda vieta atvēlēta vienatnei un kāda - kopībai ar cilvēkiem.

Tad paskaties uz priekšu, kāda izskatās tava nākamā nedēļa. Ja pamani, ka varētu trūkt līdzsvara, tad ieplāno nepieciešamo - pastaiga vienatnē, satikšanās ar kādu māsu vai brāli Kristū vai kaut kas cits.


bottom of page